รายการแข่งขันทั้งหมด

รายการวิ่งเดือน ธันวาคม 2566

05 Dec 2023

“พึ่งพา RUN” ครั้งที่ 1

ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ.สวนป่าเบญจกิติ กรุงเทพฯ

09 Dec 2023

International Anti-Corruption Day Run 2023

สวนหลวง ร.๙, กรุงเทพ

17 Dec 2023

เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 18 (รอบล่าช้า)

ณ ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

"ระยะทางกับความประทับใจทุกเส้นทางที่ให้คุณได้มากกว่าความโชคดี"