Eastern Cancer Network Run - วิ่งกับหมอไม่หงอมะเร็ง

“วิ่งกับหมอ ไม่หงอมะเร็ง”
Eastern Cancer Network Run @ ฉะเชิงเทรา
“We beat cancer"

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย
ณ โ
รงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
จังหวัดฉะเชิงเทรา

หลักการและเหตุผล
          โรคมะเร็ง เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของโลก ในปี 2020 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประเมินผู้ป่วยมะเร็งทั่วโลก พบว่ามีจำนวนราว 19.3 ล้านคน และในปี 2040 จะมีผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มขึ้นกว่า 28.9 ล้านคน โดย มะเร็งเต้านม จะเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุด และมะเร็งปอดจะเป็นโรคที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด รวมทั้งในทุกๆ ปี จะพบผู้ป่วยมะเร็งเด็กเพิ่มขึ้น 
          สำหรับสถานการณ์มะเร็งในประเทศไทย จากข้อมูลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ปี 2022   พบผู้ป่วยรายใหม่ปีละประมาณ 140,000 คน และในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 80,000 คนต่อปี นับเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญเนื่องจากเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประชากรไทย และมีแนวโน้มอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยกว่า 1 ใน 3 ของโรคมะเร็งทั้งหมด เกิดจากสาเหตุที่ป้องกันได้ ทั้งจากอาหาร การเลือกรับประทานอาหารไขมันสูง ผ่านการแปรรูป อาหารปิ้งย่าง หรือจากการขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การดูแลร่างกายและจิตใจถือเป็นสิ่งสำคัญ
          ด้วยความร่วมมือกันของ  Eastern Cancer Network เครือข่ายการรักษาผู้ป่วยมะเร็งในภาคตะวันออกของประเทศไทย วัตถุประสงค์ของเครือข่ายเพื่อสร้างประโยชน์การเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็ง ให้ความรู้สำหรับประชาชนในภาคตะวันออก เครือข่ายฯ ประกอบด้วย 4 สถานพยาบาลได้แก่ ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลไทยนครินทร์, โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์, โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา (CAH) และสหคลินิกฉะเชิงเทรา (SCC) จึงร่วมกันจัดกิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล Eastern Cancer Network Run "วิ่งกับหมอ...ไม่หงอมะเร็ง@ฉะเชิงเทรา” ขึ้น

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
1. สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง และเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ และภาคตะวันออก ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพผ่านบุคลากรทางการแพทย์ เป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพ
2. ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างถูกต้อง เหมาะสม และต่อเนื่อง
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
4. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เครือข่ายรักษามะเร็ง Eastern Cancer Network ให้กับประชาชนในภาคตะวันออกของไทยได้ทราบในศักยภาพ ความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็ง และทีมสหสาขาวิชาชีพ
5. นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้โรงพยาบาลพุทธโสธร เพื่อนำไปดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

ประเภทการแข่งขัน

MINI MARATHON 10 KM
ปล่อยตัวเวลา 06.00 น. Cut Off 1.45 ชั่วโมง (07.45 น.)
รับสมัครจำนวน 800 คน ค่าสมัคร 600 บาท
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุไม่เกิน 19 ปี อายุไม่เกิน 19 ปี
อายุ 20-29 ปี อายุ 20-29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป  

*การคำนวนอายุของผู้สมัคร เอาปี พ.ศ. 2566 ลบด้วย ปี พ.ศ. เกิด


FUN RUN 4 KM
ปล่อยตัวเวลา 06.15 น.
รับสมัครจำนวน 400 คน ค่าสมัคร 550 บาท
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ / ไม่มีการแข่งขัน

ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เงินรางวัล / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ

DISTANCE10K4K
ค่าสมัคร600 บาท550 บาท
ถ้วยรางวัลทุกกลุ่มอายุ1-5
เงินรางวัล Over All1-3 Male/Female
เสื้อวิ่งที่ระลึกเสื้อวิ่ง (ชาย/หญิง)เสื้อคอกลม
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุในเวลาแข่งขัน
ถุง Goodie Bag
อาหาร-เครื่องดื่ม หลังวิ่ง


CASH PRIZES / เงินรางวัล Over All Mini Marathon 10 KM

ประเภทระยะทาง
อันดับ
Mini Marathon
Over All
ชาย / หญิง
อันดับที่ 15,000 บาท
อันดับที่ 24,000 บาท
อันดับที่ 33,000 บาท

หมายเหตุ :  ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ


ENTRY FEE / ค่าสมัคร

ประเภทระยะทางค่าสมัครจำนวนรับสมัคร
MINI MARATHON600 บาท800 คน
FUN RUN550 บาท400 คน
จัดส่ง เสื้อ+BIB ทางไปรษณีย์จ่ายเพิ่ม 60 บาท/คนต้องสมัครก่อน 31 ก.ค. 66

wink ค่าสมัคร ไม่รวมค่าจัดส่งของทางไปรษณีย์, สมัครแล้วไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนได้ในภายหลัง
wink การลงทะเบียนสมัครวิ่ง อาจปิดก่อนวันถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้
wink ผู้สมัครที่เลือกการจัดส่งทางไปรษณีย์ การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง *(ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง) เริ่มส่ง 10-13 ส.ค. 66

TIMELINE

เปิดรับสมัคร 10 มิถุนายน - 10 สิงหาคม 2566
สมัครแบบจัดส่งของทางไปรษณีย์ รับสมัครถึง 31 กรกฎาคม 2566
................
การจัดส่ง เสื้อวิ่ง-เบอร์วิ่ง ทางไปรษณีย์
เฉพาะผู้สมัครที่เลือกโดยจ่ายค่าจัดส่งเพิ่ม 60 บาท/คน
ทีมงานจะจัดส่งระหว่าง 10-13 สิงหาคม 2566
โปรดอย่าลืมติดเบอร์วิ่งมาร่วมงานในเช้าวันแข่งขัน
...................
การรับ เสื้อ-เบอร์วิ่ง
ผู้สมัครที่ไม่ได้เลือกการจัดส่งทางไปรษณีย์
สามารถรับได้ ณ สถานที่จัดงาน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-18.00 น.
โทร. 098-824-1317, 086-391-8434
ผู้สมัครโปรดแสดงรูปบัตรประจำตัวประชาชน และเลขที่ Order No การสมัคร ต่อเจ้าหน้าที่
รับแทน ต้องแสดงบัตรประชาชนของตนและของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่
................
NO BIB NO RUN
ลืม BIB ไม่มีการจ่าย BIB สำรองโดยเด็ดขาด

"ระยะทางกับความประทับใจทุกเส้นทางที่ให้คุณได้มากกว่าความโชคดี"