เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 18

ยินดีต้อนรับสู่
สนามวิ่งมาราธอนประเพณีนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว

เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน 2565
- ครั้งที่ 18 -

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566
 ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

          จากสถานการณ์ โควิด-19 กว่า 3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั่วโลก แม้ประเทศไทยจะผ่านเหตุการณ์โรคระบาดและภัยธรรมชาติมานับครั้งไม่ถ้วน แต่ต้องยอมรับว่าครั้งนี้ รุนแรงมากที่สุด การท่องเที่ยวของประเทศเริ่มกลับมาแบบค่อยเป็นค่อยไป และแน่นอนที่สุด ทุกจังหวัด ทุกเมือง ทุกประเทศ ทั่วโลก ทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างก็มุ่งเน้นจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นมากมายเพื่อดึงดูดนักเดินทางจากทั่วโลก ให้เดินทางมายังพื้นที่เป้าหมาย

       อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางวิกฤติประเทศไทยก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่ระบาดจนได้รับการยอมรับในระดับโลก ทำให้คนเชื่อมั่นอยากเดินทางมาประเทศไทย จุดขายเรื่องความปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยเฉพาะการวิ่งมาราธอนในเมืองท่องเที่ยวสำคัญ ที่มีความสะดวกทั้งในด้านการเดินทาง โรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลากหลายรูปแบบ จึงเป็นตัวชูโรงด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยหลังโควิด อีกหนึ่งจุดขายคือ เรื่องความคุ้นเคย ทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม อาหาร ตลอดจนจุดขายเรื่องความสวยงามของทั้งธรรมชาติ ที่ได้รับการฟื้นฟู และน้ำใจของคนไทยในการช่วยเหลือเกื้อกูล ก็เป็นอีกจุดขายของการท่องเที่ยว

       กีฬามวลชน วิ่งมาราธอน เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนที่ผู้ที่มีวินัย ดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายฝึกซ้อมร่างกายเป็นประจำ ควบคุมการทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ การพักผ่อนที่ดี เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง โดยนักวิ่งกว่า 95% ที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อชัยชนะ แต่จะแข่งขันกับตัวเอง เป็นกีฬาที่ไม่ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน ไม่มีการปะทะ เป็นกีฬาที่น่าเบื่อสำหรับคนดูจึงมีคนดูค่อนข้างน้อย ไม่มีการพนันขันต่อ มีแต่การกุศล

       ที่ผ่านมากว่า 3 ปี รายการวิ่งมาราธอนประเพณีนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว "เมืองไทย-เชียงใหม่มาราธอน" เป็นรายการวิ่งมาราธอน เพียงหนึ่งเดียวของประเทศ ที่ได้จัดกิจกรรมขึ้นต่อเนื่องตามกำหนดวันได้ทุกปี แม้จะประสบกับปัญหาต่างๆ มากมายหลายด้าน แต่ก็ยังได้จัดขึ้น ภายใต้มาตรการความปลอดภัย Running New Normal

ประเภทของการแข่งขัน

MARATHON 42.195 Km.
ปล่อยตัว 03.00 น. Cut Off 7 ชั่วโมง
จุดเริ่มต้น ณ ข่วงประตูท่าแพ
เข้าเส้นชัย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.แม่ริม
มีรถรับนักวิ่งกลับมาประตูท่าแพ ฟรี.

แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชายหญิง
มาราธอนหน้าใหม่ Openมาราธอนหน้าใหม่ Open
อายุ 18-39 ปีอายุ 18-39 ปี
อายุ 40-49 ปีอายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปีอายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป 
*** มาราธอนหน้าใหม่ หมายถึง นักวิ่งชาวไทย ที่ยังไม่เคยลง สนามมาราธอน หรือสนามเทรล ระยะทาง 42.195 กม. หรือ ระยะทางที่มากกว่าแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตนี้ นับถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2566, เชียงใหม่มาราธอน เป็นผู้ริเริ่มจัดวิ่งประเภทมาธอนหน้าใหม่ขึ้นครั้งแรก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 นโยบายในการจัดประเภทนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมนักวิ่งมาราธอนชาวไทยหน้าใหม่ ห้ามสมัครให้ชาวต่างชาติ โดยเด็ดขาด
................

HALF MARATHON 21.1 Km.
ปล่อยตัว 04.00 น. Cut Off 3.30 ชั่วโมง
จุดเริ่มต้น ณ ข่วงประตูท่าแพ
เข้าเส้นชัย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.แม่ริม
มีรถรับนักวิ่งกลับมาประตูท่าแพ ฟรี.
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้
ชายหญิง
อายุไม่เกิน 29 ปีอายุไม่เกิน 29 ปี
อายุ 30-39 ปีอายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปีอายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปีอายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป 
...................

MINI MARATHON 10 Km.
ปล่อยตัว 05.00 น. Cut Off 1.30 ชั่วโมง
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ ข่วงประตูท่าแพ
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้
ชายหญิง
อายุไม่เกิน 15 ปีอายุไม่เกิน 15 ปี
อายุ 16-29 ปีอายุ 16-29 ปี
อายุ 30-39 ปีอายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปีอายุ 40-49 ปี
อายุ 50 ปีขึ้นไปอายุ 50 ปีขึ้นไป
............................

MUANG THAI SMILE RUN 3 Km.
ปล่อยตัว 05.15 น.
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ ข่วงประตูท่าแพ
แบ่งออกเป็น 3 ประเภทกิจกรรม
#ประเภทหมายเหตุ
1เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ฟันรันไม่มีการแข่งขัน
2ล่นละอ่อนต่อนแต่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย/หญิงมีถ้ายรางวัล 1-5 แยก ชาย-หญิง
3นักวิ่งแฟนซี (Concept จะแจ้งให้ทราบ 1 ต.ค.)มีเงินรางวัล 1-5

ถ้วยรางวัล / เงินรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เหรียญผู้พิชิต / ประกาศเกียรติบัตร / อื่นๆ

รายการ42KFirst42K21K10K3K
ถ้วยรางวัล1-5 กลุ่มอายุ1-5 ชาย/หญิง1-5 กลุ่มอายุ1-5 กลุ่มอายุ1-5 ละอ่อนต่อนแต่น
เงินรางวัล1-5 กลุ่มอายุ1-5 ชาย/หญิง1-5 Over All1-5 Over AllFancy 1-5
เสื้อที่ระลึกเสื้อกล้ามเสื้อกล้ามเสื้อกล้ามเสื้อกล้ามเสื้อคอกลม
เสื้อ Finisher 42K---
Timing chip-
42K Top100 ชาย/หญิง----
เหรียญผู้พิชิต
ถุง Goodie Bag
ประกาศเกียรติบัตร-
ประกันอุบัติเหตุ
อาหาร-เครื่องดื่ม Set
      

เงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน

อันดับ42K42K หน้าใหม่21K10KFancy
 ทุกกลุ่มอายุชายไทย / หญิงไทยOver AllOver Allไม่แบ่งเพศ
1.7,000.-5,000.-5,000.-3,000.-5,000.-
2.5,000.-4,000.-4,000.-2,500.-4,000.-
3.4,000.-3,000.-3,000.-2,000.-3,000.-
4.3,000.-2,000.-2,000.-1,500.-2,000.-
5.3,000.-2,000.-2,000.-1,500.-1,500.-
หมายเหตุ
Arrow ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ
Arrow การรับเงินรางวัล หลังจากฝ่ายจัดการแข่งขันได้ตรวจสอบภาพถ่าย และ VDO การแข่งขันแล้ว, ผู้ชนะการแข่งขันต้องรอรับด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามฝากผู้อื่นรับรางวัล
Arrow นักวิ่งผู้ชนะการแข่งขัน ต้องเตรียมบัตรประชาชน และส่งมอบให้กรรมการ หลังจากประกาศผลการแข่งขัน
Arrow ห้ามการซื้อ-ขาย-โอน BIB ต่อไปให้บุคคลอื่น โดยเด็ดขาด การนำ BIB ของผู้อื่นมาวิ่ง คณะกรรมการขอตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลทุกชนิด
ค่าสมัครสำหรับนักวิ่งชาวไทย

ประเภทระยะทาง ค่าสมัครปกติ
1 ก.ค. - 30 ก.ย.
สมัครล่าช้า
1-31 ต.ค.
มาราธอน 1,200.- 1,500.-
มาราธอนหน้าใหม่ (เฉพาะคนไทย) 1,100.- ปิดรับสมัคร
ฮาล์ฟมาราธอน 900.- 1,000.-
มินิมาราธอน 600.- 700.-
สไมล์รัน/แฟนซี 500.- 600.-
ละอ่อนต่อนแต่น 400.- 500.-
No BIB No Run ห้ามการ ซื้อ-ขาย-โอน BIB ต่อไปให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด


EXPO DAY

กำหนดวัน รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง-Chip
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00-19.00 น.
สำหรับนักวิ่งในเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566  เวลา 10.00-19.00 น.
สำหรับนักวิ่งต่างจังหวัดที่เดินทางมาไกล

ณ สถานที่จัดงาน ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

โปรดนำ บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง หรือข้อมูลการสมัครบนโทรศัพท์มือถือ หรือหลักฐานการชำระเงิน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่

*** ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงหลักฐานของผู้สมัครครบถ้วน พร้อมแสดงบัตรประชาชนของคนมารับแทน ต่อเจ้าหน้าที่ ***

JOG&JOY ฝ่ายจัดการแข่งขัน โทร. 02 721 6008-9 (09.00-17.00 น.) เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
Mobile : 098 824 1317, 086 391 8434
E-mail: [email protected]

"ระยะทางกับความประทับใจทุกเส้นทางที่ให้คุณได้มากกว่าความโชคดี"