พระดาบส มินิมาราธอน 2023

จังหวัดสมุทรปราการ, มูลนิธิพระดาบส, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ขอเชิญร่วมกิจกรรม

เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย
ณ มูลนิธิพระดาบส อำเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ

หลักการและเหตุผล
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงเหตุที่ทำให้ราษฎรจำนวนไม่น้อยตกอยู่ในวงจรแห่งทุกข์เข็ญ โดยเฉพาะผู้ยากไร้ ขาดโอกาสเล่าเรียน ไม่มีอาชีพ ไม่สามารถเลี้ยงตนเองได้ ทรงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเสมอมา พล.ต.ต.สุชาติ เผือกสกนธ์ เลขาธิการคนแรกของมูลนิธิพระดาบส ถ่ายทอดพระราชกระแสพระราชทานในเรื่องนี้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ ความตอนหนึ่งว่า “…ขณะนี้ ยังมีบุคคลอีกเป็นจำนวนมากที่มีความตั้งใจจริง มีศรัทธาขวนขวายหาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตน แต่ประสบปัญหา ไม่มีความรู้พื้นฐาน และไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาวิชาชีพระดับต่างๆ ได้ หากมีช่องทางช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ ให้มีความรู้ วิชาชีพที่เขาปรารถนา ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้…” l อนิเมชั่นโครงการพระดาบส l

          พระดาบส ในสมัยโบราณ เป็นผู้ทรงศีลถึงพร้อมด้วยความรู้และเมตตาที่จะถ่ายทอดให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ศิษย์ต้องมีความพอใจอยากเรียน อ่อนน้อม และเต็มใจปรนนิบัติท่าน เกิดสัมพันธภาพงดงามระหว่างครูและศิษย์ และเป็นหนทางที่ศิษย์จะได้เรียนรู้การงานอาชีพควบคู่ไปกับความดีงาม

          จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ, มูลนิธิพระดาบส และภาครัฐและเอกชน ได้กำหนดจัดงาน เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ "พระดาบส มินิมาราธอน 2023" (PHRADABOS RUN) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และระดมทุนมอบให้ มูลนิธิพระดาบส ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 ณ มูลนิธิพระดาบส อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
1. เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
    ที่พระองค์ทรงพระราชทานกำเนิด "โครงการพระดาบส” แสงทองที่ทอสู่พื้นดิน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2566
2. เพื่อนำรายได้จากการจัดงานเพื่อระดมทุนมอบให้ “มูลนิธิพระดาบส” และ "โรงเรียนลูกพระดาบส"
    ใหเมีสภาพคล่องในการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และเพื่อสร้างอาชีพ
3. เพื่อเป็นกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้กีฬาวิ่งถนนเป็นสื่อ
4. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ

ประเภทการแข่งขัน และ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

มินิมาราธอน 10 กม.
ปล่อยตัวเวลา 06.00 น.
รับสมัครจำนวน 1,000 คน ค่าสมัคร 500 บาท
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุไม่เกิน 29 ปี อายุไม่เกิน 29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป  

*การคำนวนอายุของผู้สมัคร เอาปี พ.ศ. 2566 ลบด้วย ปี พ.ศ. เกิด


ฟันรัน 5 กม.
ปล่อยตัวเวลา 06.10 น.
รับสมัครจำนวน 600 คน ค่าสมัคร 200/500 บาท

ชาย หญิง
อายุไม่เกิน 15 ปี (200 บาท) อายุไม่เกิน 15 ปี (200 บาท)
ประชาชนทั่วไป (500 บาท) ประชาชนทั่วไป (500 บาท)เดินเฉลิมพระเกียรติ 2 กม.
ปล่อยตัวเวลา 06.20 น.
รับสมัครจำนวน 400 คน ค่าสมัคร 500 บาท
ไม่มีการแข่งขัน

ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เงินรางวัล / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ

ประเภทระยะทาง 10K 5K W2K VIP
ค่าสมัคร 500 บาท 500/200 บาท 500 บาท 1,000 บาท
ถ้วยพระราชทานฯ คนแรก ชาย/หญิง - - เลือกวิ่งได้ 1 ระยะ
ถ้วยรางวัลทุกกลุ่มอายุ 1-5
เงินรางวัลโอเวอร์ออล 1-5 ชาย/หญิง
ทุนการศึกษาอายุไม่เกิน 15 ปี 1-9 ชาย/หญิง
เสื้อวิ่งที่ระลึก เสื้อวิ่ง (ชาย/หญิง) เสื้อคอกลม เสื้อคอกลม เสื้อโปโล
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุในเวลาแข่งขัน
ถุง Goodie Bag
จัดส่งเสื้อ-เบอร์วิ่งโดย Kerry จ่ายเพิ่ม 60 บาท/คน จ่ายเพิ่ม 60 บาท/คน จ่ายเพิ่ม 60 บาท/คน จ่ายเพิ่ม 60 บาท/คน
อาหาร-เครื่องดื่ม หลังวิ่ง
Arrow ค่าสมัคร ไม่รวมค่าจัดส่งของทางไปรษณีย์ การจัดส่ง เสื้อ+เบอร์วิ่ง โดย Kerry ผู้สมัครต้องจ่ายเพิ่ม 60 บาท/คน สมัครและจ่ายเงินภายใน 10 ก.ย. 66
Arrow ผู้สมัครที่เลือกการจัดส่งทางไปรษณีย์ การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง *ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง เริ่มส่ง 1-4 ต.ค. 66
Arrow การลงทะเบียนสมัครวิ่ง อาจปิดก่อนวันถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้
Arrow การสมัครไม่สามารถเลือกแบบเสื้อได้ เพื่อความปลอดภัย นักวิ่งระยะไกล วิ่งต่อเนื่องยาวนาน ควรสวมใส่เสื้อวิ่งที่ บาง-เบา-ระบายเหงื่อและความร้อนได้ดี โปรดหลีกเลี่ยงการสวมใส่เสื้อคอกลมลงวิ่ง
Arrow ผู้สมัครที่ต้องการใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี หรือเบิกเป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน จากมูลนิธิพระดาบส หลังจากสมัครและจ่ายเงินแล้ว โปรดแจ้งมาที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน JOG&JOY LINE


เงินรางวัลโอเวอร์ออล มินิมาราธอน 10 กม. / ทุนการศึกษา ฟันรัน 5 กม.

มินิมาราธอน 10 กม.
โอเวอร์ออล
ฟันรัน 5 กม.
อายุไม่เกิน 15 ปี
อันดับ ชาย / หญิง อันดับ ชาย / หญิง
อันดับที่ 1 5,000 บาท อันดับที่ 1 4,000 บาท
อันดับที่ 2 4,000 บาท อันดับที่ 2 3,000 บาท
อันดับที่ 3 3,000 บาท อันดับที่ 3 2,000 บาท
อันดับที่ 4 2,000 บาท อันดับที่ 4-5 1,500 บาท
อันดับที่ 5 1,000 บาท อันดับที่ 6-9 1,000 บาท

หมายเหตุ :
* ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ

ลานจอดรถสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในเช้าวันแข่งขัน
Arrow ลานจอดหน้าโรงเรียนลูกพระดาบส จำนวน 200 คัน
Arrow ลานจอดใกล้เคียงสถานที่จัดงาน รัศมีเดินมาร่าวมงาน จำนวน 600 คัน

Arrow ลานจอดในมูลนิธิพระดาบส 300 คัน
Arrow จักรยานยนต์จอดในโรงเรียนลูกพระดาบส จำนวนมากกว่า 200 คัน
* มีเจ้าหน้าที่ อปพร. และ อบต. ในพื้นที่ ดูแลความปลอดภัย

TIMELINE

เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม - 20 กันยายน 2566
หรือ มีผู้สมัครเต็มตามจำนวน 2,000 คน
สมัครแบบจัดส่งของทาง Kerry เปิดรับสมัครถึง 10 กันยายน 2566
การจัดส่ง เสื้อวิ่ง+เบอร์วิ่ง ผู้สมัครต้องเลือกการจัดส่ง โดยจ่ายค่าจัดส่งเพิ่ม 60 บาท/คน
จัดส่งระหว่าง 1-4 ตุลาคม 2566
กำหนดการ รับเสื้อ+เบอร์วิ่ง

ผู้สมัครที่ไม่ได้เลือกการจัดส่งทางไปรษณีย์ สามารถติดต่อรับได้ที่
Arrow ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00-18.00 น.
Arrow สถานที่จัดงาน มูลนิธิพระดาบส อำเภอบางพลี วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-18.00 น.
โทร. 098-824-1317, 086-391-8434
ผู้สมัครโปรดแสดงรูปบัตรประจำตัวประชาชน และ เลขที่ Order No การสมัคร ต่อเจ้าหน้าที่
รับแทน ต้องแสดงบัตรประชาชนของตนและของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่

NO BIB NO RUN
โปรดอย่าลืมติดเบอร์วิ่งมาร่วมงานในเช้าวันแข่งขัน
ลืมเบอร์วิ่งมาร่วมงาน ไม่มีการจ่ายเบอร์สำรองโดยเด็ดขาด

"ระยะทางกับความประทับใจทุกเส้นทางที่ให้คุณได้มากกว่าความโชคดี"