เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 19

ยินดีต้อนรับสู่
สนามวิ่งมาราธอนประเพณีนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว

เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน 2567
- ครั้งที่ 19
-

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2567

 ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
เปิดรับสมัครรอบปกติเริ่ม 15 มิถุนายน 2567

ประเภทของการแข่งขัน
MARATHON 42.195 Km.
ปล่อยตัว 03.00 น. Cut Off 7 ชั่วโมง
จุดเริ่มต้น ณ ข่วงประตูท่าแพ
เข้าเส้นชัย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.แม่ริมมีรถรับนักวิ่งกลับมาประตูท่าแพ ฟรี.
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชายหญิง
มาราธอนหน้าใหม่ Openมาราธอนหน้าใหม่ Open
อายุ 18-39 ปีอายุ 18-39 ปี
อายุ 40-49 ปีอายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปีอายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป 
*** มาราธอนหน้าใหม่ หมายถึง นักวิ่งชาวไทย ที่ยังไม่เคยลง สนามมาราธอน หรือสนามเทรล ระยะทาง 42.195 กม. หรือ ระยะทางที่มากกว่าแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตนี้ นับถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2566, เชียงใหม่มาราธอน เป็นผู้ริเริ่มจัดวิ่งประเภทมาธอนหน้าใหม่ขึ้นครั้งแรก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 นโยบายในการจัดประเภทนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมนักวิ่งมาราธอนชาวไทยหน้าใหม่ ห้ามสมัครให้ชาวต่างชาติ โดยเด็ดขาด
................

HALF MARATHON 21.1 Km.
ปล่อยตัว 04.00 น. Cut Off 3.30 ชั่วโมง
จุดเริ่มต้น ณ ข่วงประตูท่าแพ
เข้าเส้นชัย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.แม่ริม มีรถรับนักวิ่งกลับมาประตูท่าแพ ฟรี.
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้
ชายหญิง
อายุไม่เกิน 29 ปีอายุไม่เกิน 29 ปี
อายุ 30-39 ปีอายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปีอายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปีอายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป 
...................

MINI MARATHON 10 Km.
ปล่อยตัว 05.00 น. Cut Off 1.30 ชั่วโมง
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ ข่วงประตูท่าแพ
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้
ชายหญิง
อายุไม่เกิน 15 ปีอายุไม่เกิน 15 ปี
อายุ 16-29 ปีอายุ 16-29 ปี
อายุ 30-39 ปีอายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปีอายุ 40-49 ปี
อายุ 50 ปีขึ้นไปอายุ 50 ปีขึ้นไป
............................

MUANG THAI SMILE RUN 3 Km.
ปล่อยตัว 05.15 น.
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ ข่วงประตูท่าแพ
แบ่งออกเป็น 3 ประเภทกิจกรรม
#ประเภทหมายเหตุ
1เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ฟันรันไม่มีการแข่งขัน
2ล่นละอ่อนต่อนแต่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย/หญิงมีถ้ายรางวัล 1-5 แยก ชาย-หญิง
3นักวิ่งแฟนซี (Concept จะแจ้งให้ทราบ 1 ต.ค.)มีเงินรางวัล 1-5ถ้วยรางวัล / เงินรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เหรียญผู้พิชิต / ประกาศเกียรติบัตร / อื่นๆ
รายการ42KFirst42K21K10K3K
ถ้วยรางวัล1-5 กลุ่มอายุ1-5 ชาย/หญิง1-5 กลุ่มอายุ1-5 กลุ่มอายุ1-5 ละอ่อนต่อนแต่น
เงินรางวัล1-5 กลุ่มอายุ1-5 ชาย/หญิง1-5 Over All1-5 Over AllFancy 1-5
เสื้อที่ระลึกเสื้อกล้ามเสื้อกล้ามเสื้อกล้ามเสื้อกล้ามเสื้อคอกลม
เสื้อ Finisher 42K---
Timing chip-
42K Top100 ชาย/หญิง----
เหรียญผู้พิชิต
ถุง Goodie Bag
ประกาศเกียรติบัตร-
ประกันอุบัติเหตุ
อาหาร-เครื่องดื่ม Set
 
เงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน

อันดับ42K42K หน้าใหม่21K10KFancy
 ทุกกลุ่มอายุชายไทย / หญิงไทยOver AllOver Allไม่แบ่งเพศ
1.7,000.-5,000.-5,000.-3,000.-5,000.-
2.5,000.-4,000.-4,000.-2,500.-4,000.-
3.4,000.-3,000.-3,000.-2,000.-3,000.-
4.3,000.-2,000.-2,000.-1,500.-2,000.-
5.3,000.-2,000.-2,000.-1,500.-1,500.-
หมายเหตุ
Arrow ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ
Arrow การรับเงินรางวัล หลังจากฝ่ายจัดการแข่งขันได้ตรวจสอบภาพถ่าย และ VDO การแข่งขันแล้ว, ผู้ชนะการแข่งขันต้องรอรับด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามฝากผู้อื่นรับรางวัล
Arrow นักวิ่งผู้ชนะการแข่งขัน ต้องเตรียมบัตรประชาชน และส่งมอบให้กรรมการ หลังจากประกาศผลการแข่งขัน
Arrow ห้ามการซื้อ-ขาย-โอน BIB ต่อไปให้บุคคลอื่น โดยเด็ดขาด การนำ BIB ของผู้อื่นมาวิ่ง คณะกรรมการขอตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลทุกชนิด

อัตราค่าสมัคร สำหรับนักวิ่งชาวไทย

ประเภทระยะทาง สมัครก่อนไก่โห่ สมัครรอบปกติ สมัครล่าช้า
วัน/เดือน/ปี ปิดแล้ว
วันนี้ - 30 ก.ย. 1-30 ต.ค.
มาราธอน ปิดแล้ว
1,200 บาท 1,500 บาท
มาราธอนหน้าใหม่ (เฉพาะคนไทย) ปิดแล้ว 1,100 บาท ปิดรับสมัคร
ฮาล์ฟมาราธอน ปิดแล้ว 900 บาท 1,000 บาท
มินิมาราธอน ปิดแล้ว 600 บาท 700 บาท
สไมล์รัน 3K/แฟนซี ปิดแล้ว 500 บาท 600 บาท
ละอ่อนต่อนแต่น ปิดแล้ว 400 บาท 500 บาท


"ระยะทางกับความประทับใจทุกเส้นทางที่ให้คุณได้มากกว่าความโชคดี"