เมืองไทยมาราธอน 2019

เมืองไทยมาราธอน ครั้งที่ 5
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562

จุดเริมต้นและเส้นชัย กลางสะพานพระราม 8

กลางแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร

มาราธอนในกรุงเทพ ปิดถนน 100 % 
บนสะพานพระราม 8 และทางยกระดับทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี
จุดเริมต้นแลัเส้นชัย กลางสะพาน-กลางแม่น้ำเจ้าพระยา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Event Tourism) ตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้กีฬามาราธอน เป็นสื่อ
2. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพ
3. เพื่อเป็นการยกระดับการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนนานาชาติของประเทศไทย และต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาให้เป็นประเพณี
4. นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้ “มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์”
RUNNING DISTANCE 
MARATHON
42.195 km.

ปล่อยตัวเวลา 00:30 น.
Cut off 06:30 น. (6 ชั่วโมง)
จับเวลาด้วย Timing chips
จำกัดจำนวนผู้สมัคร 1,000 คน
HALF MARATHON
21.1 km.
ปล่อยตัวเวลา 03:00 น.
Cut off 06:30 น. (3.30 ชั่วโมง)
จับเวลาด้วย Timing chips
จำกัดจำนวนผู้สมัคร 3,000 คน

MINI MARATHON
10.5 km.

ปล่อยตัวเวลา 05:00 น.
Cut off 07:00 น. (2 ชั่วโมง)
จับเวลาด้วย Timing chips
จำกัดจำนวนผู้สมัคร 4,500 คน
MUANG THAI SMILE RUN
5 km.

ปล่อยตัวเวลา 05:15 น.
Cut off 06:15 น. (1 ชั่วโมง)
ไม่จับเวลา ไม่มีการแข่งขัน
จำกัดจำนวนผู้สมัคร 1,500 คน

ประเภทการแข่งขัน

MARATHON

ชาย
กลุ่มอายุ 18-39 ปี
กลุ่มอายุ 40-49 ปี
กลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป
หญิง
กลุ่มอายุ 18-39 ปี
กลุ่มอายุ 40-49 ปี
กลุ่มอายุ 50 ขึ้นไป
HALF MARATHON
ชาย
กลุ่มอายุ 16-29 ปี
กลุ่มอายุ 30-39 ปี
กลุ่มอายุ 40-49 ปี
กลุ่มอายุ 50 ขึ้นไป
หญิง
กลุ่มอายุ 16-29 ปี
กลุ่มอายุ 30-39 ปี
กลุ่มอายุ 40-49 ปี
กลุ่มอายุ 50 ขึ้นไป
MINI MARATHON
ชาย
กลุ่มอายุไม่เกิน 15 ปี
กลุ่มอายุ 16-29 ปี
กลุ่มอายุ 30-39 ปี
กลุ่มอายุ 40-49 ปี
กลุ่มายุ 50 ขึ้นไป
หญิง
กลุ่มอายุไม่เกิน 15 ปี
กลุ่มอายุ 16-29 ปี
กลุ่มอายุ 30-39 ปี
กลุ่มอายุ 40-49 ปี
กลุ่มอายุ 50 ขึ้นไป
MUANG THAI SMILE RUN
ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ
 
FANCY RUN
มีการประกวด มีถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล
Concept แนวคิดในการแต่งตัวจะประกาศให้ทราบหลังจากปิดรับสมัคร 15 สิงหาคม 2562

ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เหรียญรางวัล / ประกาศณียบัตร / อื่นๆ​

รายการ42KM21KM10KM5KM
ถ้วยรางวัล1-5 กลุ่มอายุ1-5 กลุ่มอายุ1-5 กลุ่มอายุ1-5 แฟนซี
เงินรางวัล1-5 กลุ่มอายุ1-5 กลุ่มอายุ1-3 กลุ่มอายุ1-5 แฟนซี
เสื้อวิ่ง / Running Shirt-
เสื้อคอกลม / T-shirt---
Finisher T-shirt---
ระบบ chip จับเวลา-
ของที่ระลึก TOP100---
เหรียญผู้พิชิต
ถุงเป้อเนกประสงค์
ประกาศนียบัตร-
ประกันอุบัติเหตุ
อาหารหลังเส้นชัย


เงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน ทุกกลุ่มอายุ ชาย / หญิง

ชนะอันดับ42K21K10KFANCY 5K
อันดับ 1.10,000 บาท5,000 บาท3,000 บาท10,000 บาท
อันดับ 2.8,000 บาท4,000 บาท2,000 บาท3,000 บาท
อันดับ 3.7,000 บาท3,000 บาท1,000 บาท3,000 บาท
อันดับ 4.6,000 บาท2,000 บาท-3,000 บาท
อันดับ 5.5,000 บาท2,000 บาท-3,000 บาท

หมายเหตุ :
* การประกวดแฟนซี เมืองไทย Smile Run ในปีนี้ Consept จะประกาศให้ทราบหลังจากวันที่ 30 สิงหาคม 2562
* ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน / REGISTRATION FEES

ประเภทระยะทาง1 พ.ค. -31 ก.ค. 25621-15 ส.ค. 2562จำนวนรับสมัคร
 MARATHON900 บาท1,200 บาท1,000 Slots
 HALF MARATHON700 บาท900 บาท3,000 Slots
 MINI MARATHON500 บาท600 บาท4,500 Slots
 SMILE RUN400 บาท500 บาท1,500 Slots
      โปรดสมัครล่วงหน้าและชำระค่าสมัครถายใน 3 วันหลังจากสมัครแล้ว / สมัครก่อนราคาถูก-สมัครช้าราคาแพง และอาจเต็มก่อนกำหนด

EXPO DAY 2018
กำหนดวันรับเสื้อ รับเบอร์วิ่ง ไทม์มิ่งซิพ และคู่มือการแข่งขัน

วันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 (11.00 - 20.00 น.)

ณ ลาน LED Column ชั้น M หน้าแผนก Sports Mall ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ถนนสุขุมวิท หรือ
วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ใต้สะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี)

หลักฐานการรับของ
ผู้สมัครต้องแสดงบัตรประชาชนหรือ Passport และเลขที่ Order No. การสมัคร ต่อเจ้าหน้าที่
*** สำหรับผู้ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงบัตรประชาชนของผู้รับแทน และสำเนาบัตรประชาชน(หรือรูปภาพบัตร)ของเจ้าของ BiB ต่อเจ้าหน้าที่ ***

ผู้สมัครทราบเลขที่ Order No. และตรวจสอบสถานะการสมัครได้จาก email ที่ระบบอัตโนมัติส่งให้
หรือ LOGIN เข้าสู่ระบบ www.jogandjoy.run แล้วตรวจสอบได้ที่ประวัติการลงทะเบียน


รายการแข่งขันนี้ ไม่มีบริการจัดส่ง เสื้อ-เบอร์วิ่ง-ไทม์มิ่งซิพ ทางไปรษณีย์


ติดต่อเจ้าหน้าที่  Tel : 02-721-6009, 097-095-8434
เวลา 9:00 - 17:00 น. ปิดทำการ เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

CONDUCTED BY JOG&JOY

"ระยะทางกับความประทับใจทุกเส้นทางที่ให้คุณได้มากกว่าความโชคดี"