ศาลปกครอง-ศิริราช เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญร่วมกิจกรร

ศาลปกครอง-ศิริราช เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
Admincourt-Siriraj Walk&Run 2019
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562
ณ ศาลปกครองศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (ถนนแจ้งวัฒนะ)


หลักการและเหตุผล

         เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๔–๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึง ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และการนี้รัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือเชิญชวนให้หน่วยงาน ทุกภาคส่วนเสนอจัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก
         ดังนั้น จึงเป็นการสมควรที่ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง จะได้ร่วมกันแสดงออก ซึ่งความจงรักภักดีและร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นี้

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
๒. เพื่อร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
๓. เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่าย ร่วมสมทบทุน “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” โรงพยาบาลศิริราช
๔. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการ เดิน-วิ่ง ส่งเสริมให้มีสุขภาพพลานามัยและสุขภาวะที่ดีมีความสุข
๕. เพื่อสร้างเครือข่าย ศาลปกครอง-ศิริราช-สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพพลานามัย แก่บุคลากรหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป

ประเภทการแข่งขัน

MINI MARATHON 10.5 Km.

* รับสมัครจำกัดจำนวน เพียง 2,000 คน

ชาย
อายุไม่เกิน 15 ปี
อายุ 16-29 ปี
อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี
อายุ 60 ปีขึ้นไป
หญิง
อายุไม่เกิน 15 ปี
อายุ 16-29 ปี
อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี
อายุ 50 ปีขึ้นไป
เวลาปล่อยตัว 05.30 น. 
ค่าสมัคร 500 บาท
เวลาปล่อยตัว 05.30 น. 
ค่าสมัคร 500 บาท

FUN RUN 5 Km.
* รับสมัครจำกัดจำนวน เพียง 1,700 คน

เวลาปล่อยตัว 05.45 น. 
ค่าสมัคร 500 บาท
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ

VIP
* รับสมัครจำกัดจำนวน เพียง 300 คน

สามารถเลือกวิ่งระยะทาง 10.5 กม. หรือ 5 กม.ได้
เวลาปล่อยตัวตามระยะวิ่งที่เลือก
ค่าสมัคร 1000
REGISTRATION FEES / ค่าสมัคร

ประเภท/ระยะทางค่าสมัครจำนวนรับสมัคร
 MINI MARATHON 10.5 km500 บาท2,000 คน
 FUN RUN 5 km500 บาท1,700 คน
 VIP (5 km/10 km)1,000 บาท300 คน
laugh ส่งเสื้อ+เบอร์วิ่ง (BIB) ทาง Kerry65 บาท/คนต้องสมัครภายใน 10 มิ.ย. 62
ผู้สมัครที่เลือกการจัดส่งทาง Kerry การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง *(ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง)
การจัดส่งเสื้อและเบอร์วิ่ง จะเริ่มทยอยส่ง 10-20 กรกฎาคม 2562
สมัครแล้วไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนได้ในภายหลัง
การลงทะเบียนสมัครวิ่ง อาจปิดก่อนวันถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้
ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เหรียญผู้พิชิต / อื่นๆ​​​
ITEMS10.5K5KVIP 5K
ถ้วยรางวัล ทุกกลุ่มอายุอันดับ 1-5--
เสื้อที่ระลึกเสื้อคอกลมเสื้อคอกลมเสื้อโปโล
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุในเวลาแข่งขัน (สมัครล่วงหน้า)
อาหาร-เครื่องดื่ม หลังแข่งขัน

การบริการ
- บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน
- ซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลังเส้นชัย
- มีพยาบาลพร้อมรถพยาบาล คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
- บริการรับฝากของ กรุณารับคืน ภายในเวลา 8.00 น.
- มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร, ดูแลตลอดเส้นทางวิ่ง บริการรถสุขาเคลื่อนที่
- สถานที่จอดรถใกล้จุดจัดงาน ฟรี. กว่า 1,500 คัน มีป้ายและเจ้าหน้าที่โบกในเช้าวันแข่งขัน