Epson 21K Challenge

Epson 21K CHALLENGE
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ

          เอปสัน ผู้นำด้านนวัตกรรมสำหรับภาพ ด้วยผลิตภัณฑ์อันหลากหลาย ตั้งแต่อิงค์เจ็ต พรินเตอร์ และ 3LCD โปรเจ็คเตอร์ ไปจนถึง เซ็นเซอร์ และอุปกรณ์ประมวลผลขนาดเล็กประเภทต่างๆ เอปสันมุ่งมั่นที่จะก้าวไปให้เหนือกว่าจินตนาการของลูกค้าที่มีอยู่ทั่วโลก ด้วยการมอบคุณค่า จากเทคโนโลยีที่มีขนาดกระทัดรัด ประหยัดพลังงาน และมีความแม่นยำสูงแก่ลูกค้าในกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น องค์กร ธุรกิจ ผู้ใช้ตามบ้าน กลุ่มพาณิชย์ และอุตสาหกรรม ภายใต้การนำของ ไซโก้ เอปสัน คอร์ปอเรชั่น ที่ประเทศญี่ปุ่น กลุ่มบริษัท เอปสันมีทีมงานมากกว่า 73,000 คน ใน 91 สาขาทั่วโลก และมีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือ ชุมชนในทุกประเทศ ที่เอปสันได้เข้าไปดำเนินธุรกิจ
          บริษัท เอปสัน(ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไอที อาทิ เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องฉายภาพ เครื่องสแกนเนอร์ แขนกล เป็นต้น ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมและใช้งานอย่างแพร่หลายในสำนักงาน สถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
          เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม  (Corporate Social Responsibility) และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชน โอกาสนี้ บริษัทฯ จึงได้เสนอให้จัดกิจกรรมการรณรงค์วิ่งเพื่อสุขภาพขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีกิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้พนักงานและครอบครัวได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ลดปัญหาสุขภาพ รายได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อร่วมสมทบทุน “อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา” โรงพยาบาลศิริราช

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเดิน-วิ่งและตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย      
2. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของพนักงานภายในองค์กร
3. เพื่อนำรายได้จากค่าสมัครไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้ “กองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ (Fund 16)” โรงพยาบาลศิริราช

​​​ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เงินรางวัล / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ​​​

ITEMS 21K 10K 5K
ถ้วยรางวัล 1-5 1-5 -
เงินรางวัล 1-3 AG* 1-5 OA* -
Running shirt
Polo shirt เฉพาะผู้สมัคร VIP
21K Finisher T-shirt - -
21K Top50 (M50/F50) - -
เหรียญผู้พิชิต
Timing chips -
Epson Goodie Bag
ประกาศเกียรติบัตร -
ประกันอุบัติเหตุระหว่างแข่งขัน
อาหาร-เครื่องดื่ม หลังแข่ง


CASH PRIZES / เงินรางวัล

ประเภทระยะทาง
อันดับ
Half Marathon
ทุกกลุ่มอายุ
ชาย / หญิง
Mini Marathon
Over All
ชาย / หญิง
อันดับ 1 5,000 บาท 5,000 บาท
อันดับ 2 4,000 บาท 4,000 บาท
อันดับ 3 3,000 บาท 3,000 บาท
อันดับ 4 - 2,000 บาท
อันดับ 5 - 2,000 บาท

หมายเหตุ :
* รางวัลพิเศษ นักวิ่งแฟนซี แต่งกายใน Concept Colorful (สีสรรที่มีชีวิตชีวา) อันดับ 1 = 5,000 บาท / อันดับ 2 = 4,000 บาท / อันดับ 3 = 3,000 บาท สมัครระยะไหนก็ได้ ไม่เน้นความเร็ว
* ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ
RUNNING SHIRT SIZE
นักวิ่งจะได้รับเสื้อที่ระลึก แบบและสีตามระยะวิ่งที่ลงสมัครไว้
ผู้สมัครแบบ VIP จะได้รับเสื้อ Polo Shirt เพิ่มอีก 1 ตัว
นักวิ่ง 21K จะได้รับเสื้อ Finisher เพิ่มอีก 1 ตัวหลังวิ่งเข้าเส้นชัยแล้ว

SIZE SS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Male 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46" 48" 50"
Female 32" 34" 36" 38" 40" 42" - - -


กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันในสนามวิ่งนี้ เป็นสนามวิ่งนานาชาติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
2. ใช้ Timing chip จับการแข่งขัน 21K/10K เวลาเริ่มต้นนับจาก
Gun start
3. ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2562 ลบ พ.ศ. เกิด
4. ผู้ได้รับเงินรางวัล ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง / Passport ที่มี วัน-เดือน ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ ต่อคณะกรรมการ
5.นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์
6.นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่ หมายเลขประจำตัววิ่งพับ หรือการติดเบอร์ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มอายุใด
7.รายการแข่งขันนี้ ไม่ส่งเสริมสนับสนุนการซื้อขาย BIB ต่อ การนำ BIB ของผู้สมัครอื่นมาร่วมวิ่ง ไม่สามารถแก้ไข-เปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้สมัครได้ นักวิ่งต้องถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล

กำหนดวันรับเสื้อ-เบอร์วิ่ง
RACE ENTRY PACK COLLECTION


วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562
เวลา 10.00-18.00 น.
ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราช มงคลกรุงเทพ

หลักฐานการรับของ ผู้สมัครต้องแสดงบัตรประชาชนหรือ Passport และเลขที่ Order No. การสมัคร ต่อเจ้าหน้าที่
*** สำหรับผู้ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงบัตรประชาชนของผู้รับแทน และสำเนาบัตรประชาชน(หรือรูปภาพบัตร)ของเจ้าของ BiB ต่อเจ้าหน้าที่ ***

ผู้สมัครสามารถทราบเลขที่ Order No. และตรวจสอบสถานะการสมัครได้จาก email ที่ระบบอัตโนมัติส่งให้
หรือ LOGIN เข้าสู่ระบบ www.jogandjoy.run แล้วตรวจสอบได้ที่ประวัติการลงทะเบียน

รายการนี้ มีสมัครแบบเลือกส่ง SCG Express

ผู้สมัครต้องจ่ายค่าดำเนินการจัดส่งเพิ่ม 30 บาท/คน และต้องสมัครภายใน 10 ตุลาคม 2562
(การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง
เริ่มส่ง 10-20 พฤศจิกายน 2562

JOG&JOY
Tel. 097-095-8434, 02-72126009
(จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 17:00 น.)
email : cs@jogandjoy.run

"ระยะทางกับความประทับใจทุกเส้นทางที่ให้คุณได้มากกว่าความโชคดี"