Royal Park Rajapruek Night Run 2020

ขอเชิญร่วมงานเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพในสวนสวยยามราตรี

Royal Park Rajapruek Night Run 2020

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ไนท์รัน 2020

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563
เวลา 19.00 น.


จุดเริ่มต้นและเส้นชัย
ณ ลานราษฎร์รักบาท (หอคำหลวง) อุทยานหลวงราชพฤกษ์
จังหวัดเชียงใหม่

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมงานวิ่งยามค่ำคืนที่แรกของปีและยังเป็นครั้งแรกที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์เปิดไฟส่องสว่างทั่วทั้งอุทยานฯ นับตั้งแต่การจัดงานพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ 2549 และเป็นครั้งแรกที่นักวิ่งจะได้ชมความสวยงามตระการตาของหอคำหลวงสถาปัตยกรรมล้านนาสีทองอร่ามยามค่ำคืน สวนองค์กรและสวนนานาชาติที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ความสวยงามที่ลงตัวของแต่ละสวนมากกว่า 20 สวนที่อยู่ตลอดแนวสองข้างทางที่จะทำให้นักวิ่งเกิดความประทับใจ พร้อมสัมผัสบรรยากาศที่เย็นสบายกับมวลหมู่บุปผาชาติดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ในงานเทศกาลชมสวน 2562 


วัตถุประสงค์ในการจัดงานวิ่ง
1. เพื่อแสดงความสวยงามยามค่ำคืนจากการเปิดไฟส่องสว่างทุกดวงภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครั้งแรก นับตั้งแต่หลังจัดงานพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ 2549
2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจ และประชาชนทั่วไปหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยการเดิน - วิ่ง
4. เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กีฬาการวิ่งเป็นสื่อ


ประเภทการแข่งขัน

MINI MARATHON 10 KM.
ปล่อยตัวเวลา 19.00 น.
รับสมัครจำนวน 2,000 คน
ค่าสมัคร 500 บาท

MALE FEMALE
อายุไม่เกิน 15 ปี อายุไม่เกิน 15 ปี
อายุ 16-29 ปี อายุ 16-29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป  FUN RUN 5 KM.

ปล่อยตัวเวลา 19.00 น.
รับสมัครจำนวน 1,000 คน
ค่าสมัคร 400 บาท

MALE FEMALE
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ ไม่แบ่งกลุ่มอายุ
ไม่มีการแข่งขัน ไม่มีการแข่งขันVIP. (เลือกวิ่ง 10 KM หรือ 5 KM)

ปล่อยตัวตามเวลาของระยะทางที่เลือกลงวิ่ง
รับสมัครจำนวน 200 คน
ค่าสมัคร 1,500 บาท 

เลือก 10.5  KM มีการแข่งขันตามกลุ่มอายุ
เลือก 5 KM ไม่แบ่งกลุ่มอายุ/ไม่มีการแข่งขันถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ​

ITEMS VIP 10K 5K
ค่าสมัคร 1,500.- 500.- 400.-
ถ้วยรางวัล กลุ่มอายุ ตามระยะวิ่ง 1-5 -
10K Top100 ตามระยะวิ่ง ชาย 50 / หญิง 50 -
ตุ๊กตา Top 5 ชาย 5/หญิง 5 - ชาย 5/หญิง 5
ของกำนัลมูลค่า 3,000 บาท - -
เสื้อที่ระลึก
เหรียญผู้พิชิต
ถุงเป้อเนกประสงค์ Goodie Bag
ประกันอุบัติเหตุวันแข่งขัน
อาหาร-เครื่องดื่มหลังแข่งขัน


 กติกาการแข่งขัน
          สนามวิ่งนี้เป็นสนามวิ่งนานาชาติอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ห้ามนักวิ่งที่ ไม่รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่มีน้ำใจนักกีฬา เช่น โกงอายุ เปลี่ยนตัวผู้สมัคร วิ่งลัดหรือตัดเส้นทางวิ่งที่คณะกรรมการกำหนด ลงแข่งขันโดยเด็ดขาด ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2563 ลบ พ.ศ. เกิด พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน Passport หรือ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน-เดือน ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์ นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่ด้านหน้าของตัวมองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่นักวิ่งซ่อนหมายเลขประจำตัววิ่ง หรือพับ หรือการนำหมายเลข BIB ของผู้สมัครอื่นมาวิ่ง การติดเบอร์ผิดชื่อ ผิดเพศ ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท กลุ่มอายุใด
 
การบริการ
- บริการน้ำดื่มในเส้นทางวิ่งและเส้นชัย ตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน
- ซุ้มอาหาร ผลไม้ เครื่องดื่ม บริการหลังเข้าเส้นชัย
- มีเจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
- บริการรับฝากของ กรุณารับคืนภายในเวลา 08.00 น.
- มีลานจอดรถบริการนักวิ่ง ฟรี พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย
- มีร้านค้าอุปกรณ์กีฬาราคาประหยัดจำหน่ายในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563
   จองพื้นที่ T.081-180-6667 (คุณกล้วย)

กำหนดวัน รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 (13.00-18.00 น.)
บริเวณด้านหน้าสำนักงานกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้
(ข้่างตลาดนัดชาวดอย)

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 (14.00-19.00 น.)

ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ บริเวณห้องจำหน่ายบัตรเข้าอุทยาน
โทร. 086-391-8434

โปรดนำหลักฐานการลงทะเบียน บนโทรศัพท์มือถือ หรือ รูปบัตรประจำตัวประชาชน
หรือ Passport หรือ หลักฐานการชำระเงิน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
รับแทนคนอื่น ผู้รับแทนต้องแสดงบัตรประชาชนของตนและรูปบัตรประชาชนของผู้สมัคร
รายการแข่งขันนี้ ไม่มีบริการจัดส่งเสื้อ-เบอร์วิ่ง ทางไปรษณีย์
โปรดรับของตาม วัน-เวลา ที่กำหนด

"ระยะทางกับความประทับใจทุกเส้นทางที่ให้คุณได้มากกว่าความโชคดี"