HUA HIN MARATHON 2022

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เทศบาลเมืองหัวหิน และ ชมรมพิทักษ์หัวหินฯ
ขอเชิญร่วมวิ่งมาราธอนนานาชาติ
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หัวหินมาราธอน (ครั้งที่ 3)
HUA HIN MARATHON 2022


วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ ลานหน้าวัดเขาไกรลาศ
อำเภอหัวหิน, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3


ประเภทของการแข่งขัน
MARATHON 42.195 Km.
ปล่อยตัว 03.00 น. Cut Off 7 ชั่วโมง
รับสมัคร 1,000 คน แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุ 18-39 ปี อายุ 18-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป  


HALF MARATHON 21.1 Km.
ปล่อยตัว 05.00 น. Cut Off 3.30 ชั่วโมง

รับสมัคร 1,500 คน แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุ 16-29 ปี อายุ 16-29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป  


MINI MARATHON 10.5 Km.
ปล่อยตัว 05.30 น. Cut Off 2 ชั่วโมง
รับสมัคร 2,500 คน แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุไม่เกิน 15 ปี อายุไม่เกิน 15 ปี
อายุ 16-29 ปี อายุ 16-29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50-59 ปี
อายุ 60 ปีขึ้นไป อายุ 60 ปีขึ้นไปFUN RUN 5 Km.
ปล่อยตัว 05.45 น. รับสมัคร 1,000 คน

ชาย-หญิง
OPEN
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ / ไม่มีการแข่งขันถ้วยรางวัล-เสื้อที่ระลึก-เหรียญผู้พิชิต-ประกาศณียบัตร-อื่นๆ​

รายการ 42K 21K 10K 5K
ถ้วยพระราชทานฯ 1ช/1ญ - - -
ถ้วยรางวัล 1-5 1-5 1-5 -
เสื้อวิ่งที่ระลึก
เสื้อ 42K Finisher - - -
เหรียญผู้พิชิต
Timing chips -
Goodie Bag
นวดชีวาศรมหลังแข่ง - -
ประกันอุบัติเหตุ
ประกาศณียบัตร -
อาหาร-เครื่องดื่มค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

ประเภท ปกติ ล่าช้า จำนวนรับ
Date วันนี้-31 ต.ค. 64

1 พ.ย. 64-20 มี.ค. 65

 
42K 1,200.- 1,500.- 1,000 คน
21K 800.- 1,000.- 1,500 คน
10K 500.- 600.- 2,500 คน
5K 450.- 500.- 1,000 คน
TOTAL     6,000 คน

*รายการนี้ มีสมัครแบบเลือกส่ง Kerry Express ผู้สมัครต้องจ่ายค่าจัดส่งเพิ่ม 75 บาท/คน และต้องสมัครภายใน 15 มีนาคม 2565 การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง เริ่มส่ง 20-23 เมษายน 2565
*แผนที่เส้นทางวิ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมภายหลัง, สมัครแล้วไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนได้ในภายหลัง
*การลงทะเบียนสมัครวิ่ง อาจปิดก่อนวันถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้กำหนดวัน
รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง-Timing chips

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-18.00 น.
วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-18.00 น.
ณ สถานที่จัดงาน ลานหน้าวัดเขาไกรลาศ ใกล้เคียงเขาตะเกียบ อ.หัวหิน
โทร. 086-391-8434

ผู้สมัครทุกคน โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หน้าการรับสมัคร Online บนโทรศัพท์มือถือ
หรือ Passport และเลขที่ Order No ไปติดต่อขอรับ หมายเลขประจำตัวผู้แข่งขัน-เสื้อที่ระลึก
ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และอีเมลยืนยันการสมัครของนักวิ่ง

รายการนี้ มีสมัครแบบเลือกส่ง Kerry Express
ผู้สมัครต้องจ่ายค่าจัดส่งเพิ่ม 75 บาท/คน และต้องสมัครภายใน 15 มีนาคม 2565
การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง

เริ่มส่ง 20-23 เมษายน 2565

"ระยะทางกับความประทับใจทุกเส้นทางที่ให้คุณได้มากกว่าความโชคดี"