53ปี ธ.ก.ส. มินิมาราธอน

ขอเชิญร่วมงาน เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล

BAAC CHARITY RUN 2019
53 ปี ธ.ก.ส. มินิมาราธอน


วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย
ณ. ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน

จัดโดย
ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ธ.ก.ส. ร่วมกับ JOG&JOY
ธ.ก.ส. จะครบรอบวันสถาปนาธนาคาร ปีที่ 53 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคารไปสู่สาธารณะชน รวมทั้งต่อยอดโครงการส่งเสริมสุขภาพพนักงาน (Happy Body) และสร้างกระแสการรับรู้กิจกรรมสาธารณะกุศล (Charity) ที่มุ่งแบ่งปันและคืนกำไรให้แก่สังคม ตลอดจนบูรณาการร่วมกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ของ ธ.ก.ส.  โดยมุ่งเน้นกิจกรรมแบ่งปันความสุขให้แก่ชุมชนต่าง ๆ ภายใต้กรอบแนวคิด “Charity and Spirit” ดังนั้น ธ.ก.ส. จึงได้จัดกิจกรรม ธ.ก.ส. เดิน-วิ่ง การกุศล (BAAC Charity Run'2019) ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562
วัตถุประสงค์
​​1. เพื่อนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบทุน “อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา” โรงพยาบาลศิริราช
​​2. เพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคาร ในโอกาสครบรอบวันสถาปนาธนาคาร ปีที่ 53
​​3. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้พนักงาน ธ.ก.ส. และประชาชนทั่วไป มีสุขภาพดี


ประเภทการแข่งขัน

MINI MARATHON 10.5 KM
ปล่อยตัวเวลา 05.00 น.
รับสมัครจำนวน 1,500 คน
ค่าสมัคร 500 บาท รับเสื้อคอกลม

แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย
อายุไม่เกิน 15 ปี
16-29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
60 ปีขึ้นไป

หญิง
อายุไม่เกิน 15 ปี
16-29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50 ปีขึ้นไป

FUN RUN 5 KM
ปล่อยตัวเวลา 05.20 น.
รับสมัครจำนวน 1,500 คน
ค่าสมัคร 500 บาท รับเสื้อคอกลม

ไม่แบ่งกลุ่มอายุ ไม่มีการแข่งขัน

****************

VIP. (เลือกวิ่ง 10 KM หรือ 5 KM)
ปล่อยตัวตามเวลาของระยะทางที่เลือกลงวิ่ง
รับสมัครจำนวน 200 คน
ค่าสมัคร 1,000 บาท รับเสื้อคอกลม และหมวกแก๊บ

ถ้วยรางวัล/เสื้อที่ระลึก/เหรียญผู้พิชิต/อื่นๆ​

ITEMS10 KM5 KMVIP
ถ้วยรางวัลกลุ่มอายุ1-5-เลือกวิ่ง 10K/5K
เสื้อที่ระลึก
หมวกแก๊ป--
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุวันแข่งขัน
ถุงเป้ Goodie Bag
อาหาร-เครื่องดื่มหลังแข่งขัน
จับรางวัล Lucky Draw


เสื้อที่ระลึก / T-Shirt Size

SIZEMALEFEMALE
SS34"32"
S36"34"
M38"36"
L40"38"
XL42"40"
2XL44"42"
3XL46"-
4XL48"-
5XL50"-

เสื้อผลิตตามไซต์และจำนวนคนที่สมัครล่วงหน้า เลือกไซต์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้ในภายหลัง

กติกาการแข่งขัน
          สนามวิ่งนี้เป็นสนามวิ่งนานาชาติอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ห้ามนักวิ่งที่ ไม่รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่มีน้ำใจนักกีฬา เช่น โกงอายุ เปลี่ยนตัวผู้สมัคร วิ่งลัดหรือตัดเส้นทางวิ่งที่คณะกรรมการกำหนด ลงแข่งขันโดยเด็ดขาด ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2562 ลบ พ.ศ. เกิด พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน Passport หรือ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน-เดือน ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์ นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่ด้านหน้าของตัวมองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่นักวิ่งซ่อนหมายเลขประจำตัววิ่ง หรือพับ หรือการนำหมายเลข BIB Number ของผู้สมัครอื่นมาวิ่ง การติดเบอร์ผิดชื่อ ผิดเพศ ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท กลุ่มอายุใด
 
การบริการ
* บริการน้ำดื่มในเส้นทางวิ่งและเส้นชัย ตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน 
* ซุ้มอาหาร ผลไม้ เครื่องดื่ม บริการหลังเข้าเส้นชัย
* มีเจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
* บริการรับฝากของ กรุณารับคืนภายในเวลา 08.00 น.
* มีลานจอดรถบริการนักวิ่งกว่า 2,000 คัน เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย
* ในงานพบกับตลาดนัดเกษตรกร ร่วม ชิม ช้อป ใช้ สินค้าเกษตรมากกว่า 50 ร้าน

กำหนดวัน รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง

 วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 และ
วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562
เวลา 10.00 - 18.00 น.

ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่บางเขน
โทร. 086-391-8434


โปรดนำหลักฐานการลงทะเบียน หรือ รูปบัตรประจำตัวประชาชน
หรือ Passport หรือ หลักฐานการชำระเงิน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
รับแทนคนอื่น ผู้รับแทนต้องแสดงบัตรประชาชนของตนและรูปบัตรประชาชนของผู้สมัคร
รายการแข่งขันนี้ ไม่มีบริการจัดส่งเสื้อ-เบอร์วิ่ง ทางไปรษณีย์
โปรดรับของตาม วัน-เวลา ที่กำหนด
JOG&JOY T.02-721-6009
(09.00-17.00 น. วันธรรมดา)

"ระยะทางกับความประทับใจทุกเส้นทางที่ให้คุณได้มากกว่าความโชคดี"