King's College Half Marathon 2022

ESPRIT DE CORPS


King's College Half Marathon 2022
วันอาทิตย์ที่ี 30 มกราคม 2565


Start & Finish Place
King's College
Sampran, Nakhon Pathom          สมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) พระราชทานก่อกำเนิด เมื่อ 1 มิถุนายน 2507 เป็นโรงเรียนประจำชายล้วน ตั้งแต่ชั้น ป.5 - ม.6
          การ เดิน-วิ่งเป็นการออกกำลังกายที่ดีของทุกเพศทุกวัยและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ในการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญให้มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีอายุ ยืนยาว และยังเป็นการประหยัดค่ารักษาพยาบาลอีกด้วย สมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล "ภ.ป.ร.ฯ สามพราน มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน" ขึ้นมาอย่างต่อเนือง โดยในปี 2518 ได้จัดงานวิ่ง King’s College Marathon 2018 ขึ้น ซึ่งก็เกิดปัญหาและอุสรรค์ขึ้นหลายด้าน ในปี 2019 จึงได้งดจัดกิจกรรมวิ่งไป 1 ปี โดยในปีนี้ สมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ฯ โดยความร่วมมือของ JOG&JOY จึงได้จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 18 ในชื่อรายการ "King’s College Half Marathon 2021" ขึ้นอีกครั้ง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
2. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และส่งเสริมด้านสุขภาพ ทั้งในนักเรียนปัจจุบัน นักเรียนเก่า และบุคคลทั่วไป
3. เพื่อหารายได้สนับสนุนด้านการศึกษาของโรงเรียน และใช้ในกิจกรรมของสมาคมนักเรียนเก่าฯ
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม โดยใช้กีฬาวิ่งมาราธอนเป็นสื่อ

................................................................

ประกาศอย่างเป็นทางการเลื่อน King's College Half Marathon 2021
เป็นวันที่ 30 มกราคม 2565


          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ และการแข่งขันกีฬาที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากยังคงมีอัตราเสี่ยงในการแพร่เชื้อในระดับสูงอยู่ คณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน King's college Half Marathon ได้มีการประชุมเพื่อหารือถึงความเหมาะสมในการจัดงาน โดยมีมติเห็นควรให้เลื่อนวันจัดกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของร่วมงาน และประชาชนทั่วไป โดยเลื่อนจากเดิมวันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 เป็นกำหนดการใหม่ดังนี้

- เลื่อนวันจัดกิจกรรมเป็น วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565
- เลื่อนการจัดส่งชุด Racekit เสื้อ-BIB (สำหรับผู้ที่เลือกแบบจัดส่ง) เป็นวันที่ 20-25 มกราคม 2565
- เลื่อนการรับชุด Racekit เสื้อ-BIB ด้วยตัวเอง ณ สถานที่จัดงาน โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ฯ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมเป็น วันที่ 29 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา (เวลา10.00-18.00 น.)

สมัครวิ่งและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.jogandjoy.run
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Email : cs@jogandjoy.run
Facebook : www.facebook.com/jogandjoy


ขออภัยในความไม่สะดวก
JOG&JOY
ฝ่ายความคุมการแข่งขัน

................................................................

DISTANCE RUNNING

HALF MARATHON 21.1 KM
Start Time 5:00 น.
จำกัดนักวิ่ง 900 คน
ค่าสมัคร 800 บาท
Timing chips Systems
แบ่งกลุ่มดังนี้

MALEFEMALE
อายุไม่เกิน 29
อายุไม่เกิน 29 ปี
อายุ 30-39 ปีอายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี
อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี
อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป 


MINI MARATHON 10.5 KM

Start Time 6:00 น.
จำกัดนักวิ่ง
2,000 คน
ค่าสมัคร 500 บาท
Timing chips Systems
แบ่งกลุ่มอายุดังนี้

ชายหญิง
อายุไม่เกิน 15 ปีอายุไม่เกิน 15 ปี
อายุ 16-29 ปีอายุ 16-29 ปี
อายุ 30-39 ปีอายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปีอายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปีอายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป 


FUN RUN 5 KM

Start Time 6:00 น.
จำกัดนักวิ่ง 600 คน
ค่าสมัคร 500 บาท

Non Compettitive / No Timing chips


VIP

สามารถเลือกแข่งขันในระยะ 21.1 KM, 10.5 KM และ 5 KM
Start Time ตามเวลาการแข่งขันที่เลือก
จำกัดจำนวนนักวิ่ง 300 คน
Entry Fee 1,500 THB

Can select 21.KM, 10.5 KM or 5 KM

REGISTRATION FEES / ค่าสมัคร

DISTANCEค่าสมัคร                        SLOTS
 HALF MARATHON800 บาท900 คน
 MINI MARATHON500 บาท2,000 คน
 FUN RUN500 บาท600 คน
 VIP1,500 บาท300 คน
laugh ส่งเสื้อ+BIB+Chips ทาง Kerry Express65 บาท/คนต้องสมัครภายใน 31 ธันวาคม 64
wink ผู้สมัครทุกระยะที่เลือกการจัดส่งทาง Kerry Express การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง *(ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง) เริ่มส่ง 20-25 มกราคม 2564
wink สมัครแล้วไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนได้ในภายหลัง
wink การลงทะเบียนสมัครวิ่ง อาจปิดก่อนวันถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้

ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เงินรางวัล / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ​​​

ITEMS 21K 10K 5K
ถ้วยรางวัลกลุ่มอายุ 1-5 1-5 -
เงินรางวัล 1-3 ทุกกลุ่มอายุ 1-3 ทุกกลุ่มอายุ -
ถ้วยรางวัลนักวิ่งแฟนซี 5 รางวัล
เสื้อที่ระลึก เสื้อกล้าม เสื้อกล้าม เสื้อคอกลม
เสื้อ Finisher - -
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุ
Timing chip -
ถุงเป้ Goodie Bag
ประกาศเกียรติบัตร -
อาหาร-เครื่องดื่มCASH PRIZES / เงินรางวัล :

ประเภทระยะทาง
อันดับ
21KM
ทุกกลุ่มอายุ
ชาย / หญิง
10KM
ทุกกลุ่มอายุ
ชาย / หญิง
อันดับที่ 1 5,000 บาท 4,000 บาท
อันดับที่ 2 4,000 บาท 3,000 บาท
อันดับที่ 3 3,000 บาท 2,000 บาท
หมายเหตุ :
* ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯกติกาการแข่งขัน
          สนามวิ่งนี้เป็นสนามวิ่งนานาชาติอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ห้ามนักวิ่งที่ ไม่รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่มีน้ำใจนักกีฬา เช่น โกงอายุ เปลี่ยนตัวผู้สมัคร วิ่งลัดหรือตัดเส้นทางวิ่งที่คณะกรรมการกำหนด ลงแข่งขันโดยเด็ดขาด ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2564 ลบ พ.ศ. เกิด พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน Passport หรือ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน-เดือน ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์ นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่ด้านหน้าของตัวมองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่นักวิ่งซ่อนหมายเลขประจำตัววิ่ง หรือพับ หรือการนำหมายเลข BIB Number ของผู้สมัครอื่นมาวิ่ง การติดเบอร์ผิดชื่อ ผิดเพศ ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท กลุ่มอายุใด

การบริการ
 บริการน้ำดื่มในเส้นทางวิ่งและเส้นชัย ตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน
 ซุ้มอาหาร ผลไม้ เครื่องดื่ม บริการหลังเข้าเส้นชัย
 มีเจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
 บริการรับฝากของ กรุณารับคืนภายในเวลา 08.30 น.
 มีลานจอดรถบริการนักวิ่งกว่า 1,500 คัน เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย

กำหนดวัน
รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง-Chip
ผู้สมัครที่ไม่เลือกการส่งทางไปรษณีย์ สามารถรับได้ดังนี้


วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 (เวลา 10.00-18.00 น.)
ณ สถานที่จัดงาน โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ฯ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โปรดนำ บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือข้อมูลการสมัครบนโทรศัพท์มือถือ หรือหลักฐานการชำระเงิน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
*** ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และข้อมูลการสมัครสมบูรณ์ บนโทรศัพท์มือถือของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่ ***
บริการจัดส่ง เสื้อ-เบอร์วิ่ง-Chips ทาง Kerry Express ผู้สมัครต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มคนละ 65 บาท
และต้องสมัครภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
การจัดส่งทางไปรษณีย์ จะเริ่มจัดส่ง 20-25 มกราคม 2564
ไม่บริการส่งจำนวนหลายคนในซองเดียวกัน

JOG&JOY สำนักงาน โทร. 02 721 6008-9 (09.00-17.00 น.) เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
Mobile : 098 824 1317, 084 098 7079, 086 391 8434
E-mail: cs@JogAndJoy.run

"ระยะทางกับความประทับใจทุกเส้นทางที่ให้คุณได้มากกว่าความโชคดี"