CHARITY 10K MUANG THAI CHIANGMAI MARATHON 2020

CHARITY 10K

เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 15
รอบสมัครเพื่อการกุศล

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563
ณ ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่​

รายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์

เปิดรับสมัครระยะ
MINI MARATHON 10Km.
ปล่อยตัว 05.00 น. Cut Off 1.30 ชั่วโมง
ราคา 500 บาท จำนวนจำกัด 200 ท่าน
ผู้สมัครในรอบการกุศลนี้จะได้รับสิทธิทุกอย่างเช่นเดียวกับผู้สมัครในรอบปกติ ยกเว้นสิทธิในการรับรางวัลแข่งขันทุกกลุ่มอายุ


วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
 เพื่อเป็นกิจกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจ หลัง Covid-19 โดยใช้ การแข่งขันกีฬามวลชนเป็นสื่อ ตามนโยบายของรัฐบาล

 เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Thailand Sports Tourism)
 เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และสนับสนุนการพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก
 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนคนไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
 นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับหน่วยงานสาธารณกุศล ด้านการศึกษา-สังคม และสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดเชียงใหม่


แผนที่เส้นทางวิ่ง 2020


จุดเริ่มต้น ณ ประตูท่าแพ ทุกระยะทาง
เส้นชัย 42K และ 21K ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอแม่ริม
เส้นชัย 10K ณ ประตูท่าแพ

ป้ายระยะทาง-จุดบริการต่างๆในเส้นทาง จะแจ้งให้ทราบก่อนการแข่งขัน


RUNNING NEW NORMAL

ภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 “ไทยวิ่งไทย”
ลดจำนวนนักวิ่ง-ผ่านจุดคัดกรอง-สวมหน้ากากก่อนวิ่ง-ลดการสัมผัส-รักษาระยะห่าง

 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย และไม่เคยเดินทางกลับมาจากต่างประเทศในรอบ 14 วัน นับถึงวันวิ่ง 20 ธันวาคม 2563
 ลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลง 50% จากปี 2562 จำนวน 10,000 คน เหลือผู้สมัคร 5,000 คน (42K=1,500 / 21K=1,500 / 10K=2,000)
 งดกิจกรรมกองเชียร์ในเส้นทางวิ่ง งดการวิ่งในประเภทเด็ก (ล่นละอ่อนต่อนแต่น) งดกิจกรรมการประกวดนักวิ่งแฟนซี
 งดนักวิ่งควบคุมเวลา Pacer เปลี่ยนเป็นนักวิ่งอาสาพาเข้าเส้นชัย (Sweeper)
 ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องมีอายุตรงตามกลุ่ม และระยะทางที่สมัคร โดยใช้ ปี พ.ศ. 2563 ลบด้วย ปี พ.ศ. เกิด
 ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ไม่รับสมัครหน้างานโดยเด็ดขาด
 ห้ามการ ซื้อ-ขาย-โอน BIB ต่อไปให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด
 ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องติดหมายเลข BIB ไว้ที่หน้าอกเสื้อให้มองเห็นชัดเจน
 คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์การเข้าพื้นที่จัดงาน เฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เท่านั้น
 ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยกเว้นในขณะวิ่ง (พิธีกรจะแจ้งให้ถอดหน้ากาก)
 ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ก่อนเข้าพื้นที่
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องโหลดแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” และ “Sportsplits” เพื่อลงทะเบียนให้ ศบค. สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหว ได้ตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม
 การเข้าจุดสตาร์ท ผู้สมัครต้องเข้าเป็นกลุ่ม เป็น Wave ตามจำนวนและลำดับของการปล่อยตัว ซึ่งจะแจ้งในคู่มือการวิ่ง
 การปล่อยตัวออกจากจุดสตาร์ท ปล่อยตัวเป็น Wave (ตามเพศ-กลุ่มอายุ-ระยะทาง) *กำหนดที่แน่นนอน จะแจ้งให้ทราบในคู่มือการแข่งขัน
 จับเวลาด้วย Chips Timing (Chips Start) รายงานผลหลังนักวิ่งคนสุดท้ายเข้าเส้นชัย (บนเว็บไซต์)
 เวลา Cut Off จะเริ่มนับ เมื่อนักวิ่ง คนสุดท้ายของ Wave สุดท้าย ของแต่ละระยะทางออกจากจุดสตาร์ท
 ในเส้นทางวิ่ง นักวิ่งควรรักษาระยะห่างกับนักวิ่งคนอื่นๆ อย่างน้อย 1 เมตร สามารถวิ่งแซงได้เมื่อนักวิ่งคนหน้าวิ่งช้ากว่า
 นักวิ่งในระยะมาราธอนและฮาล์ฟมาราธอน ปล่อยตัวที่ประตูท่าแพ เข้าเส้นชัย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร อ.แม่ริม
 นักวิ่งในระยะมินิมาราธอน ปล่อยตัวที่ประตูท่าแพ เข้าเส้นชัย ณ ประตูท่าแพ
 การดื่มน้ำในเส้นทางวิ่ง บริการเป็นขวดขนาดเล็กปิดผนึก ลดการสัมผัส นักวิ่งต้องเปิดขวดน้ำเอง
 หลังวิ่งที่เข้าถึงเส้นชัยแล้ว ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลา เพื่อรับการบริการอื่นๆ
 หลังเข้าเส้นชัย ไม่มีการเข้าคิวรับสถิติเวลาในการวิ่ง นักวิ่งต้องเข้าไปรับสถิติบนเว็บไซต์เท่านั้น ด้วยโทรศัพท์มือถือของตัวเอง
 นักวิ่งที่ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภท ผลการแข่งขันจะติดบอร์ด ณ เต็นท์ตรวจสอบผลการแข่งขัน
 บริการอาหารกล่องหลังเข้าเส้นชัย (นักวิ่ง 1 คน ต่ออาหาร 1 ชุดเท่านั้น)
 การรับถ้วยรางวัล จะมอบหลังจากนักวิ่งแต่ละระยะทางเข้าเส้นชัย และตรวจสอบผลการแข่งขันแล้ว ณ เวทีเส้นชัยตามระยะ

บริการ ฟรี รถสองแถว (สี่ล้อแดง)  
กลับจากเส้นชัย พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร  
สำหรับนักวิ่งมาราธอนและฮาล์ฟมาราธอน มาที่ประตูท่าแพ  

เริ่มบริการตั้งแต่เวลา 06.30-10.30 น.  

บริการรับฝากของ 42K และ 21K  
หลังจุดปล่อยตัวที่ประตูท่าแพ
โดยมีรถบริการนำของไปไว้ที่เส้นชัย  

สำหรับนักวิ่งมาราธอนและฮาล์ฟมาราธอน  


นักวิ่งมาราธอนและฮาล์ฟมาราธอน
รับถ้วยรางวัล  
อาหารเช้า-เครื่องดื่ม นวดคลายกล้ามเนื้อ ณ หลังเส้นชัย  
มีลานจอดรถสำหรับญาติมิตรไปรอรับนักวิ่ง  

การจัดงานวิ่งในสถานการณ์โควิด-19 ระบาดทั่วโลกมีความเสี่ยง
หากมีคำสั่งจาก ศบค. หรือภาครัฐ ห้ามดำเนินการจัดกิจกรรมตามวัน-เวลา ที่กำหนด
หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดการแข่งขันได้
ฝ่ายจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการปรับรูปแบบในการจัดงานหรือเลื่อนกำหนดวันจัดงาน และขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินค่าสมัคร

กำหนดวัน EXPO DAY
รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง-Chip

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00-19.00 น.
สำหรับนักวิ่งในเชียงใหม่และใกล้เคียง

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563  เวลา 10.00-19.00 น.
สำหรับนักวิ่งต่างจังหวัดที่เดินทางมาไกล

ณ สถานที่จัดงาน ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
โปรดนำ บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือข้อมูลการสมัครบนโทรศัพท์มือถือ หรือหลักฐานการชำระเงิน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
*** ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และข้อมูลการสมัครสมบูรณ์ บนโทรศัพท์มือถือของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่ ***

รายการนี้ ไม่บริการจัดส่งทางไปรษณีย์

JOG&JOY สำนักงาน โทร. 02-721-6009 (09.00-17.00 น.) เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
Mobile : 098-824-1317, 086-391-8434
E-mail: cs@JogAndJoy.run

"ระยะทางกับความประทับใจทุกเส้นทางที่ให้คุณได้มากกว่าความโชคดี"