Bangkok 21K Park Run 2022

บางกอก 21K พาร์ครัน 2022
- ครั้งที่ 5 -

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565


จุดเริ่มต้นและเส้นชัย
ณ ประตู 4 ดาวเรือง สวนหลวง ร.๙
เส้นทางวิ่ง สวนหลวง ร.๙-บึงหนองบอน

          ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2562 JOG&JOY ได้บุกเบิกและพัฒนาสนามวิ่งระดับฮาล์ฟมาราธอน ในกรุงเทพมหานคร ณ สวนหลวง ร.๙-บึงหนองบอน และได้จัดต่อเนื่องเป็นประเพณีติดต่อกันเรื่อยมา โดยในแต่ละปีจะได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน สลับสับเปลี่ยนกันไป โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้การกุศล แต่ต่อมาในวันที่ 13 มกราคม 2563 หลังจากพบผู้ป่วย โควิด-19 คนแรกในประเทศไทย และมีผู้ป่วยสะสมเกินสิบคนเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 รัฐบาลไทยโดยกระทรวงสาธารณสุข มีมาตรการ เฝ้าระวัง คัดกรอง ต่อมามีการประกาศให้ โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และมีคำสั่งตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. โดยมีมติได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อลดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา โดยเฉพาะมาตรการ ห้ามจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาที่รวมคนจำนวนมาก ทั่วประเทศ
          ต่อมาเมื่อปลายปี 2564 ศบค.ได้มีมาตรการผ่อนคลาย ให้จัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งบนถนนได้ ภายใต้มาตรการความปลอดภัยและป้องกันโควิด-19 ซึ่งก็มีสนามวิ่งมาราธอนจัดขึ้นแล้ว เช่น ตรังมาราธอน, สงขลามาราธอน, เชียงใหม่มาราธอน, Amazing Thailand Marathon, เขาใหญ่มาราธอน, ชะอำ-หัวหินมาราธอน และอีกหลายรายการวิ่ง โดยตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 รัฐบาลจะปรับสู่โรคประจำถิ่นทั้งประเทศ ต่อไป วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นกิจกรรม เปิดเมืองเปิดประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจ สนับสนุนการท่องเที่ยว ตามนโยบายของรัฐบาล หลังวิกฤต โควิด-19 โดยใช้กีฬาวิ่งมาราธอนเป็นสื่อ
2. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพต่อต้านโควิด-19 ด้วยการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
3. เพื่อยกระดับการจัดการแข่งขันวิ่งในระยะฮาล์ฟมาราธอน ในกรุงเทพมหานคร
4. เป็นการบูรณาการ นำร่องการจัดงานวิ่งภายในสวนสาธารณะ ของ กรุงเทพมหานคร ภายใต้มาตรการความปลอดภัยและป้องกันโควิด-19

ประเภทการแข่งขัน

HALF MARATHON 21.1 KM
ปล่อยตัวเวลา 05.15 น. Cut Off 3.50 ชั่วโมง (08.45 น.)
รับสมัครจำนวน 700 คน ค่าสมัคร 900 บาท
Timing chips Systems (Chips start)
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชายหญิง
อายุ 18-29 ปี อายุ 18-29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป 


MINI MARATHON 10.5 KM
ปล่อยตัวเวลา 05.50 น. Cut Off 1.30 ชั่วโมง (07.20 น.)
รับสมัครจำนวน 1,000 คน ค่าสมัคร 600 บาท
Timing chips Systems (Chips start)
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชายหญิง
อายุไม่เกิน 15 ปี อายุไม่เกิน 15 ปี
อายุ 16-29 ปี อายุ 16-29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป 


FUN RUN 5 KM
ปล่อยตัวเวลา 06.00 น.
รับสมัครจำนวน 300 คน ค่าสมัคร 550 บาท
ไม่มีการแข่งขัน ไม่แบ่งกลุ่มอายุ


ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เงินรางวัล / เหรียญผู้พิชิต  / ชุดตรวจ ATK / Kerry Express / อื่นๆ

ITEMS21.1K10.5K5K
ค่าสมัคร900 บาท600 บาท550 บาท
ถ้วยรางวัล กลุ่มอายุ1-51-5-
เงินรางวัล1-5 Over All--
เสื้อวิ่งที่ระลึก
ผ้าบัฟ Finisher 21K--
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุในเวลาแข่งขัน
Timing chip-
ถุง Goodie Bag
ประกาศเกียรติบัตร-
ชุดตรวจ ATK SINGCLEAN
จัดส่งฟรี เสื้อ+Bib/Chips+ATK Test Kit by Kerry
อาหาร-เครื่องดื่ม Take Away


CASH PRIZES / เงินรางวัล

ประเภทระยะทาง
อันดับ
Half Marathon
Over All
ชาย / หญิง
อันดับที่ 15,000 บาท
อันดับที่ 24,000 บาท
อันดับที่ 33,000 บาท
อันดับที่ 42,000 บาท
อันดับที่ 52,000 บาท

หมายเหตุ :
* ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯCAR PARK FOR RUNNERS ON RACE DAY
 - ลานประตู 4 (ดาวเรือง) จำนวน 400 คัน
 - ลานในซอยเลยประตู 4 (ดาวเรือง) จำนวน 50 คัน
 - ลาน Big C หน้าสวนหลวง จำนวน 120 คัน
 - ลานประตู 1 (ราชาวดี) จำนวน 200 คัน
 - ซอย 28 จำนวน 200 คัน
 - ลานประตู 6 (เฟื่องฟ้า) จำนวน 300 คัน
 - ลานสนามเทนนิส เข้าประตู 6 (เฟื่องฟ้า) จำนวน 100 คัน
 - ลานประตู 5 (มณฑารพ ซอย 55) 500 คัน

HOTEL NEAR RAMA 9 PARK
Arrow Win House Serviced Apartments
Arrow The Residence Airport & Spa Hote
Arrow White House Bizotel
Arrow B2 Bangna Premier Hotel
Arrow The Vertical Suite

มาตรการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนต้องผ่านมาตรการ COVID FREE SETTING


Arrow ผู้สมัครวิ่งต้องฉีดวัคซีนครบโดส (2 เข็มหรือมากกว่า) ก่อนวันที่ 25 มิถุนายน 2565
Arrow ผู้สมัครวิ่ง-กรรมการ-เจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องแสดงหลักฐานการตรวจ ATK ก่อนวันแข่งขัน 72 ชั่วโมง
Arrow ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ทุกคนทุกระยะทาง จะได้รับ Running shirt+Bib&Chips+ATK Test Kit โดย Kerry Express ในระหว่างวันที่ 22-27 มิถุนายน 2565
Arrow ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ทุกคนทุกระยะทาง จะต้องตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง โดยชุดตรวจ Singclean ATK ที่ฝ่ายจัดการแข่งขันจัดส่งไปให้ (ภายในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2565 (ปิดรับ 18.00 น. วันเสาร์ที่ 2 ก.ค.)
Arrow ผู้สมัครต้องติดตลับทดสอบ (Test Kits) ซึ่งแสดงผลเป็นลบ 1 ขีด ลงบน Bib number ของนักวิ่ง ตรงช่อง ATK Test Kits ที่กำหนดไว้ ถ่ายรูป Bib นั้นด้วยโทรศัพท์มือถือ แล้วส่งรูปถ่ายมาที่ ส่งผลการตรวจ ATK ***นักวิ่งที่ไม่ส่งผลการตรวจเข้าระบบ ในเช้าวันแข่งขัน Timing chip จะ DNF ปฎิเสธการอ่านผลการวิ่งและบันทึกเวลา ของหมายเลข Bib นั้นๆ
Arrow ในเช้าวันแข่งขัน นักวิ่งต้องติดเบอร์วิ่ง/Bib ที่ติดตลับทดสอบ (Test Kits) ซึ่งแสดงผลเป็นลบ 1 ขีด ลงบน Bib number ของนักวิ่งเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน หากไม่มีจะถูกปฎิเสธการรับเหรียญผู้พิชิตหลังเส้นชัย
Arrow ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องลงทะเบียน online ล่วงหน้า ไม่รับสมัครหน้างาน จำกัดจำนวน
Arrow ห้ามการโอน หรือ ซื้อ-ขาย BIB ต่อไปให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนสมัครโดยเด็ดขาด
Arrow คณะกรรมการจัดงานขอสงวนสิทธิ์การเข้าพื้นที่จัดงาน เฉพาะผู้สมัครวิ่งเท่านั้น (NO BIB NO RUN) ไม่มีเบอร์วิ่ง ห้ามลงวิ่ง
Arrow ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นในขณะ วิ่ง-ดื่ม-กิน *พิธีกรจะประกาศแจ้งให้ถอดหน้ากากอนามัยก่อนปล่อยตัว
Arrow การเข้าจุดสตาร์ท นักวิ่งต้องเข้าเป็นระยะทาง เป็นกลุ่ม-Wave ตามจำนวน และลำดับของการปล่อยตัว ซึ่งจะแจ้งใน BIB (เบอร์วิ่งของแต่ละคน) นักวิ่งที่มีความประสงค์จะวิ่งด้วยกัน ต้องออกตัวใน Wave สุดท้าย
Arrow การปล่อยตัวออกจากจุดสตาร์ท ปล่อยตัวเป็น Wave (Wave ละไม่เกิน 200 คน ตามระยะทาง-ตามเพศ-กลุ่มอายุ ห่างกัน Wave ละประมาณ 3 นาที นักวิ่งต้องยืนในตำแหน่ง เว้นระยะห่าง ตามจุดกำหนดเท่านั้น)
Arrow จับเวลาการแข่งขัน ด้วย Chips Timing (Chips Start) การรายงานผลการแข่งขัน อาจต้องใช้เวลาในการประมวลผลเพราะปล่อยตัวเป็น Wave
Arrow รายการแข่งขันนี้ ไม่ใช่รายการวิ่งชิงแชมป์โลก นักวิ่งที่วิ่งเร็วแต่ปล่อยตัวในเว็บหลังๆ ต้องยอมรับกติกาการแข่งขัน โดยต้องใช้ความสามารถวิ่งแซงนักวิ่งที่วิ่งช้ากว่า
Arrow ในเส้นทางวิ่ง นักวิ่งควรรักษาระยะห่างกับนักวิ่งคนอื่นๆ อย่างน้อย 1 เมตร สามารถวิ่งแซงได้เมื่อนักวิ่งคนหน้าวิ่งช้ากว่า
Arrow กรรมการ-เจ้าหน้าที่ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการน้ำดื่ม/อาหาร ต้องสวมใส่ถุงมือในการบริการ
Arrow หลังวิ่งเข้าเส้นชัยแล้ว นักวิ่งต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (แจกฟรี ทุกคน พร้อมรับเหรียญ หลังวิ่งเข้าเส้นชัย)
Arrow หลังเข้าเส้นชัย ไม่มีการเข้าคิวรับสถิติเวลาในการวิ่ง นักวิ่งต้องเข้าไปรับสถิติบน Application ดูผลการแข่งขันจากมือถือของนักวิ่ง โดยการสแกน QR Code บนเบอร์วิ่งของตนเอง
Arrow บริการอาหารกล่องหลังเข้าเส้นชัย นักวิ่ง 1 คน ต่อ 1 ชุดเท่านั้น Take Away Set (ไม่มีซุ้มอาหาร/โปรดหลีกเลี่ยงการทานอาหารในบริเวณงาน)

TIMELINE
เปิดรับสมัคร 12-31 พฤษภาคม 2565

การรับสมัครอาจปิดก่อนกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มตามจำนวนที่กำหนด
จัดส่ง เสื้อวิ่ง-เบอร์วิ่ง-chips-ATK โดย Kerry Express
วันที่ 22-27 มิถุนายน 2565

1-2 กรกฏาคม 2565 (72 ชั่วโมงก่อนวิ่ง)

ผู้สมัครทุกคนทุกระยะทาง ต้องตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง ด้วยชุดตรวจ Singclean ATK ที่ฝ่ายจัดการแข่งขันจัดส่งไปให้
 ผู้สมัครต้องติดตลับทดสอบ (Test Kits) ซึ่งแสดงผลเป็นลบ (1 ขีด) ลงบน Bib number ของนักวิ่ง ตรงช่อง ATK Test Kits
ถ่ายรูป Bib นั้นด้วยโทรศัพท์มือถือ แล้วส่งรูปถ่ายนั้น มาที่ ส่งผลการตรวจ ATK บนเว็บไซต์นี้ ก่อน 18.00 น. วันเสาร์ที่ 2 ก.ค. 65
นักวิ่งที่ไม่ส่งผลการตรวจเข้าระบบ เช้าวันแข่งขัน Timing chip จะ DNF ปฎิเสธการอ่านผลการวิ่งและไม่บันทึกเวลาของหมายเลข Bib นั้น
- นักวิ่งที่ตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ขีด ผลเป็นบวก Positive ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ -
RACE DAY/เช้าวันแข่งขัน 3 กรกฎาคม 2565

นักวิ่งต้องติด Bib ของตัวเอง ที่ติดตลับทดสอบ (Test Kits) ซึ่งแสดงผลเป็นลบ 1 ขีด ลงบน Bib number ของนักวิ่ง
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน หากไม่มีตลับทดสอบ จะถูกปฎิเสธการรับเหรียญผู้พิชิต หลังเส้นชัย
NO BIB NO RUN
ลืม BIB ไม่มีการจ่าย Bib สำรองโดยเด็ดขาด

"ระยะทางกับความประทับใจทุกเส้นทางที่ให้คุณได้มากกว่าความโชคดี"