เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 17

ยินดีต้อนรับสู่
สนามวิ่งมาราธอนประเพณีนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว

เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน 2565
- ครั้งที่ 17 -

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565
ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่


       ด้วยสถานการณ์ โควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวทั่วโลก แม้ประเทศไทยจะผ่านเหตุการณ์โรคระบาดและภัยธรรมชาติมานับครั้งไม่ถ้วน แต่ต้องยอมรับว่าครั้งนี้ รุนแรงมากที่สุด การท่องเที่ยวจะกลับมาเร็วที่สุดคือช่วงปลายปี 2565 แต่จะกลับมาในรูปแบบพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ นักท่องเที่ยวจะคำนึงถึงความปลอดภัย อีกทั้งในประเทศเองยังคงมาตรการในการจำกัดการเดินทาง การเคลื่อนย้ายและการรวมตัวของคนจำนวนมาก
       อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางวิกฤติประเทศไทยก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่ระบาดจนได้รับการยอมรับในระดับโลก ทำให้คนเชื่อมั่นอยากเดินทางมาประเทศไทย จุดขายเรื่องความปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จึงเป็นตัวชูโรงด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยหลังโควิด อีกหนึ่งจุดขายคือ เรื่องความคุ้นเคย ทั้งด้านวัฒนธรรมและอาหาร ตลอดจนจุดขายเรื่องความสวยงามของทั้งธรรมชาติที่ได้รับการฟื้นฟู และน้ำใจของคนไทยในการช่วยเหลือเกื้อกูล ก็เป็นอีกจุดขายของการท่องเที่ยว
       กีฬามวลชน เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนที่ผู้ที่มีวินัย ดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายฝึกซ้อมร่างกายเป็นประจำ ควบคุมการทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ การพักผ่อนที่ดี เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง โดยนักวิ่งกว่า 95% ที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อชัยชนะ แต่จะแข่งขันกับตัวเอง เป็นกีฬาที่ไม่ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน ไม่มีการปะทะ เป็นกีฬาที่น่าเบื่อสำหรับคนดูจึงไม่มีคนดู ไม่มีการพนันขันต่อ มีแต่การกุศล ยิ่งใช้เวลาในการแข่งขันนาน ยิ่งทิ้งระยะห่างทางสังคม Social Distancing ซึ่งจะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ COVID-19 ระบาดขึ้นทั่วโลกและในประเทศไทย จากการสืบสวนโรค ถึงวันนี้ ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดจากสนามวิ่งมาราธอน แม้แต่รายเดียว 
       จากสถานการณ์ โควิด-19 ที่ผ่านมา 2 ปี รายการวิ่งมาราธอนประเพณีนานาชาติ "เมืองไทย-เชียงใหม่มาราธอน" เป็นรายการวิ่ง "เพียงหนึ่งเดียวของประเทศ" ที่จัดกิจกรรมขึ้นต่อเนื่องตามกำหนดวันได้ทุกปี ไม่มีการงดจัด แม้จะประสบกับปัญหาต่างๆ มากมายหลายด้าน โดยจัดขึ้นภายใต้มาตรการความปลอดภัย Running New Normal “เปิดเมืองเปิดประเทศอย่างปลอดภัย” ในสถานการณ์การโรคระบาด COVID-19


วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
1. เพื่อเป็นกิจกรรม เปิดเมืองเปิดประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยใช้การวิ่งมาราธอนนานาชาติเป็นสื่อ ตามนโยบายของรัฐบาล หลังวิกฤตโควิด-19

2. เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Thailand Sports Tourism) และฟื้นฟูกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง
3. เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสนับสนุนการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ สู่เมืองมรดกโลก
4. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนโดยทั่วไป ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ

ประเภทของการแข่งขัน

MARATHON 42.195 Km.
ปล่อยตัว 03.00 น. Cut Off 7 ชั่วโมง
จุดเริ่มต้น ณ ข่วงประตูท่าแพ
เข้าเส้นชัย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.แม่ริม
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชายหญิง
อายุ 18-39 ปี อายุ 18-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50 ปีขึ้นไป อายุ 50 ปีขึ้นไป
มาราธอนหน้าใหม่ โอเพ่น ชายมาราธอนหน้าใหม่ โอเพ่น หญิง

มาราธอนหน้าใหม่ หมายถึง นักวิ่งชาวไทย ที่ยังไม่เคยลง สนามมาราธอนหรือเทรล ระยะทาง 42.195 กม.หรือมากกว่า แม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตนี้ นับถึง 18 ธันวาคม 2565 (ห้ามสมัครให้ชาวต่างชาติ หรือบุคคลอื่นเพื่อจำหน่ายต่อ)


HALF MARATHON 21.1 Km.
ปล่อยตัว 04.00 น. Cut Off 3.30 ชั่วโมง
จุดเริ่มต้น ณ ข่วงประตูท่าแพ
เข้าเส้นชัย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.แม่ริม
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย
หญิง
อายุไม่เกิน 29 ปี อายุไม่เกิน 29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50 ปีขึ้นไปอายุ 50 ปีขึ้นไป

MINI MARATHON 10.5 Km.

ปล่อยตัว 05.00 น. Cut Off 1.30 ชั่วโมง
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ ข่วงประตูท่าแพ
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชายหญิง
อายุไม่เกิน 15 ปี อายุไม่เกิน 15 ปี
อายุ 16-29 ปี อายุ 16-29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50 ปีขึ้นไปอายุ 50 ปีขึ้นไป


FUN RUN 3 Km.
ปล่อยตัว 05.15 น. Cut Off 45 นาที
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ ข่วงประตูท่าแพ
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ

- ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ -
TIME START / CUT OFF 

START TIME DISTANCE KM TIMING CHIPS CUT OFF
3 AM Full Marathon 42.195 km. Chips start 7 Hours/10AM
4 AM Half Marathon 21.100 km. Chips start 3:30 Hours/7.30AM
5 AM Mini Marathon 10.5 km. Chips start 1.30 Hours/6.30AM
5.15 AMFun Run3 km.No45 Min.


ถ้วยรางวัล / เงินรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เหรียญผู้พิชิต / ประกาศเกียรติบัตร / อื่นๆ

รายการ42KFirst42K21K10K3K
ถ้วยรางวัล1-5 กลุ่มอายุ1-5 ชาย/หญิง1-5 กลุ่มอายุ1-5 กลุ่มอายุ-
เงินรางวัล1-5 กลุ่มอายุ1-5 ชาย/หญิง1-5 Over All1-5 Over All-
เสื้อที่ระลึกเสื้อกล้ามเสื้อคอกลมเสื้อกล้ามเสื้อกล้ามเสื้อคอกลม
เสื้อ Finisher 42K---
Timing chip-
42K TOP100---
เหรียญผู้พิชิต
ถุง Goodie Bag
ประกาศเกียรติบัตร-
ประกันอุบัติเหตุ
อาหาร-เครื่องดื่ม Take away set
      

เงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน

อันดับ42K42K หน้าใหม่21K10K
 ทุกกลุ่มอายุชายไทย / หญิงไทยOver AllOver All
1.7,000.-5,000.-5,000.-3,000.-
2.5,000.-4,000.-4,000.-2,500.-
3.4,000.-3,000.-3,000.-2,000.-
4.3,000.-2,000.-2,000.-1,500.-
5.3,000.-2,000.-2,000.-1,500.-

หมายเหตุ
Arrow ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ
Arrow การรับเงินรางวัล หลังจากฝ่ายจัดการแข่งขันได้ตรวจสอบภาพถ่าย และ VDO การแข่งขันแล้ว, ผู้ชนะการแข่งขันต้องรอรับด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามฝากผู้อื่นรับรางวัล
Arrow นักวิ่งผู้ชนะการแข่งขัน ต้องเตรียมบัตรประชาชน และส่งมอบให้กรรมการ หลังจากประกาศผลการแข่งขัน
Arrow ห้ามการซื้อ-ขาย-โอน BIB ต่อไปให้บุคคลอื่น โดยเด็ดขาด การนำ BIB ของผู้อื่นมาวิ่ง คณะกรรมการขอตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลทุกชนิด

ค่าสมัครสำหรับนักวิ่งชาวไทย

ประเภทระยะทาง สมัครก่อนไก่โห่
6-10 มิ.ย. 65
สมัครปกติ
1 ก.ค.-30 ก.ย. 65
สมัครล่าช้า
1-31 ต.ค. 65
มาราธอน 1,000 บาท 1,200 บาท 1,500 บาท
มาราธอนหน้าใหม่ (เฉพาะคนไทย) 900 บาท 1,100 บาท ปิดรับสมัคร
ฮาล์ฟมาราธอน 800 บาท 900 บาท 1,000 บาท
มินิมาราธอน 500 บาท 600 บาท 700 บาท
ฟันรัน 400 บาท 500 บาท 600 บาท
No BIB No Run ห้ามการ ซื้อ-ขาย-โอน BIB ต่อไปให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด


คำรับรองของผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
          ข้าพเจ้าและผู้ร่วมสมัครทุกคน ได้ฉีดวัคซีน Covid-19 ครบตามเกณฑ์ ก่อนวันที่ 10 ธันวาคม 2565
อีกทั้งยินดีเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สมัครข้างต้นด้วยความเต็มใจ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตราย หรือการบาดเจ็บแก่ตัวข้าพเจ้าและผู้สมัครทุกคนที่ข้าพเจ้าเป็นผู้สมัคร ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมการแข่งขัน
          ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าในการติดต่อ หรือจัดส่งข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และ/หรือ สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่ข้าพเจ้า อีกทั้งยินดีที่จะแสดงหลักฐาน เพื่อพิสูจน์อายุของตัวเอง ก่อนรับรางวัลชนะการแข่งขัน ต่อคณะผู้จัดการแข่งขัน ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะผู้จัดงาน นำภาพถ่าย หรือ VDO / YouTube ในการแข่งขันของข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคนไปใช้ในการประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันได้

EXPO DAY
กำหนดวัน รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง-Chip


วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00-19.00 น.
สำหรับนักวิ่งในเชียงใหม่และใกล้เคียง

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565  เวลา 10.00-19.00 น.
สำหรับนักวิ่งต่างจังหวัดที่เดินทางมาไกล

ณ สถานที่จัดงาน ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
โปรดนำ บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง หรือข้อมูลการสมัครบนโทรศัพท์มือถือ หรือหลักฐานการชำระเงิน
พร้อมทั้ง หลักฐานการฉีดวัคซีนครบโด๊สจากหมอพร้อม (vaccination certificate) ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
*** ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงหลักฐานของผู้สมัครครบถ้วน พร้อมแสดงบัตรประชาชนของคนมารับแทน ต่อเจ้าหน้าที่ ***

รายการแข่งขันนี้ ไม่มีบริการจัดส่งของทางไปรษณีย์

JOG&JOY โทร. 02 721 6008-9 (09.00-17.00 น.) เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
Mobile : 098 824 1317, 086 391 8434
E-mail: cs@JogAndJoy.run

"ระยะทางกับความประทับใจทุกเส้นทางที่ให้คุณได้มากกว่าความโชคดี"